O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 345

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

družstev TJ byla zapojena do pravidelných sportovních soutěží. Soustavná pohybová aktivita členů TJ byla prvořadým úkolem TJ. V  tomto roce si tělovýchovná jednota kladla za cíl získat pro pravidelnou sportovní činnost co nejvíce našich spoluobčanů, nečlenů ČSTV. K  tomu sloužila i sportovní zařízení jednoty, která více než kdy jindy byla nabídnuta široké veřejnosti organizovanou formou. Dny otevřených dveří sportovišť, plnění podmínek Odznaku zdatnosti a další akce této myšlence sloužily. Lhostejným nezůstával ani problém sídlištní tělovýchovy, výstavba dalších sportovišť a sportovních zařízení. V  této oblasti by ale neměla zůstat osamocena. Pro dobré dílo již nabídli svoji pomoc pracovníci Měst NV, občanské výbory, Komise pro mládež a tělovýchovu při Měst NV a Mě V SSM.

 

50. ročník Zlaté lyže

V  minulém roce oslavovalo československé lyžování 100 let organizované činnosti. Pro Nové Město na Moravě to byl rok přípravy 50. jubilejního ročníku Zlatá lyže Českomoravské vysočiny, který se konal ve dnech 14. – 16. ledna 1988. Na 150 pracovníků – dobrovolníků z  Nového Města začalo připravovat tento závod, který nesl současně visačku i závodu Světového poháru v  běhu na lyžích mužů. Činovníci závodu věděli, že právě termín posledního závodu před ZOH v  Calgary přivede do našeho města světovou špičku závodníků a tak se desetitisíce příznivců lyžování těšilo na nejlepší závodníky světa v čele s  legendárním Svanem i Mogrenem. V  lednu již vše potřebné bylo připraveno, scházelo však to podstatné – sníh! Dokonce po velkém úsilí ředitele závodu Zdeňka Gabriela byla v  garážích u hotelu Ski i rolba zn. Leitner, vybavená nejmodernějšími prvky na úpravu tratí. V  této době byla beze sněhu celá Evropa. Ředitel závodu a předseda lyžařského oddílu Kvido Paleček sondují možnosti o přeložení závodu do Jeseníků na Praděd, ovšem vše skončilo tím, že v Jeseníkách není technické zázemí pro tak velký světový závod. Nabídka k  uspořádání závodu přišla však z  Vysokých Tater – Štrbského Plesa, kde byl základ ze starého sněhu, možnost navezení sněhu na tratě a hlavně technické, společenské a ubytovací zázemí. Pět dnů před zahájením Zlaté lyže bylo určeno, že nenapadne-li do neděle sníh, bude nutné okamžitě zajistit transport všeho materiálu a zúženého počtu technických pracovníků a rozhodčích do 390 km vzdálených Vysokých Tater. V  pondělí 11. ledna se tedy rozhodlo a začíná velký přesun a následná úprava tratí Areálu snů na Štrbském Plese, čemuž předcházelo navezení hromad sněhu k  tratím – bylo to 700 nákladních aut naložených s  pomocí tatranců a vojáků z  Kežmaroku. Ve středu již byla první část tratí předána k  prvnímu tréninku. Štrbské Pleso se změnilo v  Nové Město pod Tatrami – jak je v  těchto dnech nazývali úsměvně i tatranci. Tratě i zázemí byly perfektně připraveny, účast ze strany zahraničních závodníků jedna z  nejsilnějších v  dějinách čs. běžeckého lyžování. Samotné soutěže pak za velkého zájmu diváků měly vyso-

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová