O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 344

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pionýrské putování

Další formou letní činnosti bylo pionýrské putování. V  tomto roce zorganizoval MUDr. Jan Borský se svým zájmovým oddílem putování za krásami jihočeské přírody a městských památkových rezervací. Putování se zúčastnilo 14 chlapců a děvčat.

 

Pionýrský tábor II. ZŠ

V  letošním roce se v  pionýrských táborech, které pro žáky II. základní školy uspořádala pionýrská skupina při této škole, zrekreovalo 230 jisker a pionýrů. Proběhly dva turnusy letního pionýrského tábora pro jiskry v  Nedvědici, tradičně již byl vybudován stanový tábor na Javorku, kde strávilo příjemných 14 dní 120 pionýrů ve dvou turnusech. Vyvrcholením práce pionýrské skupiny byla realizace putovního tábora po národním parku Pieniny v  severovýchodní části Slovenska s  třídenním výjezdem do Polska. Zde se pionýři seznámili se starobylým městem Krakovem, jeho architekturou a četnými památkami. Na zpáteční cestě navštívili polské město Bielsko-Biaľa.

 

 

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 

Tělovýchovná jednota

 

Pro tělovýchovu a její hnutí byl rok 1988 rokem mnoha významných událostí. Nebyl to jen rok olympijských her, významných sportovních a turistických událostí, ale byl to i rok konání VII. sjezdu ČSTV. Tento sjezd znamenal předěl ve více než čtyřicetileté historii socialistické tělovýchovy. Tento sjezd znamenal i předěl ve změně myšlení, řízení a organizaci vlastní činnosti. Více než kdy jindy se dostaly do popředí takové pojmy, jako je ekonomika, chozrasčot a samofinancování., účelné hospodaření se svěřenými prostředky, tvorba vlastních finančních zdrojů. Jsou to pojmy, které v  minulosti nebyly s  tělovýchovou v  takové míře spojovány. Dnes se tyto pojmy stávají základem k  zabezpečování sportovní činnosti ve všech článcích tělovýchovného hnutí. Do budoucna není možno se spoléhat jen na finanční dotace od nadřízeného orgánu, ale daleko prozíravější bude neustálé zvyšování finanční samostatnosti tělovýchovné jednoty. Je však třeba připomenout, že TJ Nové Město na Moravě se svými 14 oddíly a odbory a více jak 1  200 členy byla i v  minulosti známa tím, že velkou většinu finančních prostředků si dokázala vydělat. TJ Nové Město na Moravě se může za uplynulé období pochlubit mnoha úspěchy. V  tomto roce bylo naší tělovýchovné jednotě již počtvrté svěřeno uspořádání Světového poháru v  běhu na lyžích. Jen málo lyžařských center na světě se může pochlubit takovou bilancí. Práce a aktivita novoměstských funkcionářů je ve sportovním světě vysoce hodnocena. V  rámci oddílů a odborů TJ byly uspořádány desítky sportovních soutěží, utkání, turnajů a náborových akcí. Většina

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová