O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 343

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Celkový počet žáků základních škol v  působnosti Měst NV ve školním roce 1988 byl 1.858 žáků – včetně žáků zvláštní školy. Úbytek žáků vykazuje II. ZŠ v  Novém Městě na Moravě – 65 dětí s  ohledem na minulý rok, dále ubývá dětí i v  ZŠ Zubří a ZŠ Křídla (viz. tabulka).

 

ŠKOLA

 

Počty žáků

 

 

Šk.r. 1986/87

Šk.r. 1987/88

Šk.r.1988/89

I. ZŠ Nové Město na Moravě

791

794

750

II. ZŠ Nové Město na Moravě

897

832

811

ZŠ Křídla

44

39

32

ZŠ Nová Ves

34

36

38

ZŠ Pohledec

38

41

46

ZŠ Radňovice

38

36

37

ZŠ Slavkovice

30

28

26

ZŠ Zubří

35

29

26

ZVŠ Nové Město na Moravě

28

23

20

 

 

Škola při nemocnici v  Novém Městě na Moravě má tři třídy základní školy 1. -8. roč., 1 třídu MŠ; 4 pedagogické pracovníky. Byla zde zajišťována výuka dětí v  době jejich hospitalizace, děti se průběžně střídají. Ve škol. roce bylo 1179 žáků ZŠ a 218 dětí v  MŠ.

 

LŠU

Lidová škola umění v  Novém Městě na Moravě měla celkem 11 tříd s  počtem žáků 368 (hudební obor 163; taneční obor 97; liter. dramatický obor 10; výtvarný obor 98). LŠU měla 11 pedagog. pracovníků a 1 provozního pracovníka. Ve škole i nadále přetrvávají nedostatky z  minulých let tj. chybí učebny, dosavadní počet tříd je pro velký zájem mládeže zcela nedostačující. Ředitelem školy je Jaroslav Matoušek.

 

Oprava jídelny II. ZŠ

Po řadě roků marných pokusů se o prázdninách v  roce 1988 podařilo zajistit generální opravu podlahy v  jídelně II. základní školy na ulici L. Čecha. Poděkování patřilo zejména pracovníkům Uranového průmyslu, závodu IV z  Nového Města na Moravě, kteří provedli hlavní stavební a izolační práce a místní provozovně elektro Okresního podniku služeb, která zajistila rekonstrukci elektrických rozvodů. Složité vodoinstalační práce zabezpečoval Okresní stavební podnik Žďár n/S. Poděkování patřilo i pracovníkům Měst NV, zvláště pak s. Benovi, který dokázal v  krátké době obstarat i nedostatkový materiál. Celkové náklady rekonstrukce přesáhly 170  000 Kčs.

 

Pionýrský tábor I. ZŠ

Pionýrská skupina kapitána Eduarda Sošky v  Novém Městě na Moravě z  I. základní školy organizovala o prázdninách letní činnost na táborové základně v  Podolí u Bobrové. I. turnusu letního pionýrského tábora se zúčastnilo 82 pionýrů a 24 pionýrských pracovníků. II. turnusu 107 dětí a 27 pionýrských pracovníků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová