O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 342

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a topič v  příštím roce je plánováno zajištění nástupu nového promítače – praktikanta.

 

Školství

 

Mateřské školy

Školská a kulturní komise při Měst NV obdržela pro školní rok 1988/89 celkem 60 žádostí o umístění dětí do mateřských škol. Na svém zasedání komise dne 27. 6. 1988 rozhodla o přijetí 55 dětí do mateřských škol v  Novém Městě na Moravě a integrovaných obcí. Z  celkového počtu žádostí pěti žadatelům nebylo vyhověno, neboť nebyla splněna podmínka odpracování 50 brigádnických hodin. ŠKK rozhodla o přijetí dětí podle místa trvalého bydliště a zařadila do následujících mateřských škol: MŠ tělovýchovné středisko – celková kapacita 25 míst. K  září 1988 se uvolnilo celkem 7 míst. Podle trvalého bydliště a sociálních podmínek vybrala komise 7 žádostí. Všechna místa v  této MŠ byla na konci roku 1988 obsazena. MŠ Monseova: pro škol. rok bylo volných celkem 19 míst, které dal n. p. Sport k  dispozici. Komise obsadila dětmi všechna místa. MŠ Žďárská: k. p. Chirana nabídnul celkem 14 míst, komise rozhodla o přijetí 12 dětí, dvě místa byla ponechána jako rezerva pro případné nevyřízené žádosti. MŠ Drobného k. p. UD nabídly celkem 4 místa pro šk. rok. Komise rozhodla o umístění 4 dětí, neboť podmínka odpracovaných brigádnických hodin byla splněna. MŠ Olešná: Zde byly zařazeny dvě děti. V  průběhu měsíce srpna byly do této MŠ zařazeny děti s  trvalým bydlištěm v  Novém Městě na Moravě, jejichž rodiče projevily zájem dovážet děti do MŠ s  menší kapacitou dětí než je v  Novém Městě. V  MŠ Radňovice bylo přijato 7 dětí, v  MŠ Zubří 6 dětí, v  MŠ Křídla přijato 8 dětí. V  mateřských školách náležejících pod správu Měst NV byla ve školním roce 1988/89 obsazena všechna místa.

 

Základní školyŠkola

Počet

tříd

celkem

1. -4.

roč.

5.-8.

roč.

Počet

tříd

ve

směně

Počet

odděl.

ŠD

Počet pedag.

prac.

Počet

admin.

prac.

Počet

provoz.

prac.

Počet

členů

PO SSM

I. ZŠ N.Město

27

11

16

2

3

41

1

6

771

II. ZŠ N.Město

27

10

17

-

3

43

1

7

827

ZŠ Křídla

2

2

-

-

-

2

-

1

-

ZŠ Nová Ves

2

2

-

-

-

2

-

1

36

ZŠ Pohledec

2

2

-

-

-

2

-

2

41

ZŠ Radňovice

2

2

-

-

-

2

-

-

36

ZŠ Slavkovice

2

2

-

-

-

2

-

1

-

ZŠ Zubří

2

2

-

-

-

2

-

-

29

ZVŠ N. Město

2

2

-

-

-

3

-

1

-

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová