O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 341

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vysočina

 

Městské kino

 

Základními plány programové činnosti kina na rok 1988 byl JPKVBČ Nového Města na Moravě a plán práce s  filmem vydaný ředitelem OSK ve Žďáře n/S. Během roku se vedení kina mimo běžnou distribuci filmů opět zaměřilo na významná výročí roku, na spolupráci s  Měst NV, MěV KSČ, se školami všech stupňů, na akce PO SSM, na spolupráci s  odbočkami SČSP, ZV ROH, SPOZ a s  Klubem důchodců. Od ledna 1988 do června se uskutečnilo celkem 12 představení filmového klubu s  návštěvností 999 diváků, tj. průměrně 83 diváků na jedno představení. Od září do prosince 1988 se uskutečnilo 19 představení s  návštěvností 772 diváků. Ve filmovém klubu bylo ke konci roku registrováno 247 členů. Lektorem byl i v  tomto roce PhDr. Josef Chalupa, ředitel HGVU. V  systému mládež a kultura v  pravidelném promítání pro mateřské školy bylo uskutečněno celkem 11 představení s  celkovou návštěvností 2  598 diváků. Bylo uskutečněno 40 představení pro žáky základních škol a pro studenty gymnázia a středních odborných učilišť s  celkovou návštěvností 10  349 diváků. Celkem tedy bylo uskutečněno 51 mimořádných školních představení s  návštěvností 12  947 diváků. Promítání pro školy byla motivována 40. výročím Vítězného února, povinnou školní četbou, rozloučením se základní školou, k  Plevově Vysočině, Dnem armády, Měsícem přátelství apod. Nejvíce navštíveným filmem pro děti a mládež byl I. a II. díl Malého Bobše, který shlédlo 1  057 diváků. Z  běžné filmové produkce bylo v  roce 1988 uskutečněno v  městském kině celkem 241 titulů filmů které se presentovaly v  511 představeních. Plán návštěvnosti byl na rok 1988 stanoven počtem 93  000 diváků, skutečnost činila 86  932 diváků. Na dobré úrovni byla návštěvnost českých a sovětských filmů, a to 38 % a 16 % z  celkové návštěvnosti. Při městském kině pracoval výbor KPSF, který zajišťoval nákup nových průkazek a jejich využití u odboček SČSP, dále propagaci sovětských filmů apod. Zároveň odbočky SČSP dotují ceny na Dětský filmový festival a vyhlášenou výtvarnou soutěž. Nejlepší práce soutěže byly vystaveny ve vestibulu kina. Mladí výtvarníci byli odměněni knihami. V  městském kině bylo v  roce 1988 zaměstnáno 13 pracovníků. Pouze 2 byli v  hlavním pracovním poměru (vedoucí a uklizečka), ostatní zaměstnanci (promítači, pokladní, zřízenci, uvaděči, topič a údržbář) tuto činnost vykonávají jako vedlejší pracovní poměr, nebo se jedná o důchodce a invalidní důchodce. Vedení kina mělo stálé potíže s  fluktuací zaměstnanců, hlavně u profese uvaděč-zřízenec, pokladní

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová