O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 340

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stropy v části přízemí a 1. patra nevyhovující ČSN pro provoz muzeí; přítomnost dřevomorky pod dřevěnou podlahou v 1. poschodí, neúnosné zatížení depozitáře v půdních prostorách. Ze závěru statického posudku vyplynul úkol neprodleně řešit generální rekonstrukci objektu, a to ve všech podlažích včetně sklepních prostor a půdy. Dále bylo konstatováno, že pro generální rekonstrukci musí dojít k vyklizení celého objektu (termín byl 30. 6.). Vystěhování bude v příštím roce provedeno do 3 objektů (prostory ve dvou soukromých objektech a ve škole Nová Ves), vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit vhodný objekt v Novém Městě na Moravě. Průběh generální rekonstrukce bude záviset na získání finančních prostředků. Budova muzea s jeho expozicemi tedy bude od 1. 1. 1988 uzavřena pro veřejnost. Předpokládaná doba znovuotevření se určuje zatímně na rok 1993.

Městská knihovna

Činnost knihovny se orientovala na splnění úkolů daných plánem práce roku 1988. Uskutečnila se řada akcí, které reagovaly na významná politická i kulturní výročí roku. Velkým nedostatkem práce knihovny jsou její nevyhovující prostory. Besedy se čtenáři se uskutečňovaly mimo knihovnu. Nebyly ani podmínky pro práci s audiovizuální technikou, která je v řadě knihoven okresu a to i v neprofesionálních, už samozřejmostí. V roce 1988 bylo v městské knihovně zapsáno 2.538 svazků, z toho v MěK přibylo 903 svazků. Celkem má knihovna 25.351 svazek. Knihovní fond byl budován v souladu s výchovnými a vzdělávacími úkoly knihoven, pokračuje se i v budování oddělení regionální literatury. V knihovně bylo evidováno 1.710 čtenářů. Bylo to o 20 méně než v minulém roce 1987. Knihovnu navštívilo 18.005 čtenářů. Půjčeno bylo 93.346 svazků knih a časopisů, což je 10,9 výpůjček na jednoho obyvatele. Celkem bylo uskutečněno 95 besed pro 3.120 posluchačů a 225 výstavek literatury. Pro mládež byla uskutečněna beseda ke 140. výročí vydání Manifestu KS; 40. výročí Února, život a dílo E. Horelové, E. Štorcha, O. Pavla, bří. Čapků; K. Maye; k MDD; Výpravy za dobrodružstvím, Pověsti Novoměstska, 70. výročí samostatnosti Československa, vánoce na Vysočině, o branných sportech; Afrika snů a skutečností. Pro studenty gymnázia – 40 let české literatury a beseda s P. Skarlantem; pro učňovskou mládež beseda se spisovatelem J. Křenkem; pro dospělé literární pásmo k MDŽ; o bří Mrštících, vánoční povídání. Mimo to se v knihovně uskutečnila řada exkurzí a knih. lekcí; děti mohly soutěžit na téma Malujeme slunce; 70. výročí vzniku Československa, Jak známe sovětské autory a ilustrátory. Pracovnice knihovny se rovněž podílely na organizaci a zabezpečení akce Plevova

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová