O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 339

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mu stěhování sbírek, což jim neprospívá.

Horácké muzeum

V roce 1988 byly v expoziční a výstavní činnosti uskutečněny: 1) Horácká lidová výšivka – MKS Žďár n/S., KD Bystřice n/P. 2) Oděvní tvorba ÚLUV ve spolupráci s oblastním závodem ÚLUV Brno s módní přehlídkou při vernisážích – Žďár, Bystřice n/P. Výstava ÚLUV ukončila monotématický textilní cyklus o tradici a současnosti lidové výroby. Ke 31. 12. 1988 v oblasti sbírkové činnosti bylo zhodnoceno: reevidence sbírek – 10.802; uspořádání nesbírkových fotografií: 500 ks; zpracování karet máslových forem pro centrální evidenci; zpracování karet osobních písemností pro Archivní správu Ministerstva vnitra, fotodokumentace sbírek: 1.288 kusů – uspořádání a očíslování, uspořádání a očíslování štočků a fotografií katalogů, uspořádání korespondence muzea 1906-1959; inventarizace sbírek: 1.056 kusů; kategorizace sbírek písemností; konzervace sbírek 50 kusů, dále plastika Partyzán ve vestibulu Měst NV. Vzhledem k velkému časovému zatížení se zpracováním sbírek vázne sběr exponátů pro novou národopisnou expozici. V oblasti kulturně výchovné činnosti bylo uskutečněno 26 akcí, z toho 6 ideově-politických: 4 x partyzánské hnutí na Vysočině; 2 x beseda s účastníkem Února 1948; 1x Horácká lidová výšivka; 1x Horácké pověsti; 8 x historie, památky a rodáci města (z toho 4 x doplněné vycházkou po památkách); 2 x vlastivědná vycházka po okolí města, 2 x Horácko a jeho lid, 1 x příroda na Horácku, 3 x vánoce na Horácku; 2 x památky Vysočiny s užitím autobusu. Pro školní, učňovskou a středoškolskou mládež, školy v přírodě, letní aktivitu, branné kursy, a pro dospělé; ČSŽ, OÚNZ, akademii 3. věku i pro organizace mimo rámec okresu byly tyto akce v roce 1988 uskutečněny. Z publikační činnosti: Horácká lidová výšivka – metodický list pro OKS Žďár n/S., Hračky ve sbírkách Horáckého muzea – zpravodaj KOH-I-NOOR; 5 příspěvků pro Novoměstský zpravodaj; 1 x Zpravodaj Žďár n/S. V roce 1988 navštívilo Horácké muzeum celkem 15.104 návštěvníků; z toho školní výpravy 5.601. Pokles návštěvnosti byl způsoben uzavřením expozice v I. poschodí. Ze zahraničí navštívilo muzeum 500 návštěvníků (383 – SSSR; 83 – NDR; 5 PLR; 2 – BLR; 4 – MLR; 4 – JUG.; 4 – Francie; 7 – USA; 4 – Holandsko; 2 – Itálie; 2 – Austrálie v doprovodu manželů Zátopkových. Tržby za rok 1988: vstupné 22.031; publikace 4.165,80; celkem 26.196,80 Kčs. Nejzávažnější problémy muzea spočívaly v plnění úkolů technické povahy. Z plánovaných prací se uskutečnil nátěr střechy objektu zajištěný Měst NV. Nebyl splněn úkol dokončení průzkumových prací pro generální rekonstrukci muzea. Z plánovaných 200 000 Kčs bylo vyčerpáno pouze 14.300 Kčs. Statickým průzkumem byly zjištěny závažné závady – navětrávání a zvětrávání sklepních kleneb, trhliny v objektu, dřevěné

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová