O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 338

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

za 1 mil. 399 tisíc byl překročen o 146 tis. Kčs. Položka oprav a údržby byla překročena o 454 tis. Kčs v důsledku GO topení, která si vyžádala značné náklady. V ostatních položkách došlo k úsporám a to: spotřeba energie o 111 tis., spotřeba materiálu o 26 tis., výkony spojů o 4 tis., přepravné o 1.500 Kčs. K překročení rozpočtu došlo: náklady na DKP byly překročeny o 14 tis. (zakoupení nových koberců do kluboven). Plán pracovníků MKD v roce 1988 byl 14 zaměstnanců, skutečnost též 14 zaměstnanců. Plán mzdových prostředků byl 411 tisíc. Z toho ostatní osobní náklady 24 tisíc. Čerpání mzdového fondu bylo v relaci s daným plánem. V tomto roce byla značná nemocnost, takže bylo zapotřebí vynaložit zvýšené úsilí zbývajících pracovníků. V závěru roku byla uplatněna druhá etapa mzdového programu ZEÚMS II.

 

Horácká galerie výtvarného umění

HGVU připravila v roce 1988 ve svých prostorách celkem 10 výstav: Josef Matička – obrazy, souběžně – Z historie lyžování na Novoměstsku 8.1. – 14.2., celkem 2000 návštěvníků; zasl. umělec František Emler – výběr z díla 21. 2. – 3. 4., 2000 návštěvníků; Naivní malba z Čech a Moravy – 4. 4. – 29. 5., 2000 návštěvníků; Josef Kos – výběr z díla, 2. 6. – 3. 7., 1.900 návštěvníků, zasl. um. Pavel Kopáček – obrazy 10. 7. – 21. 8., 5.500 návštěvníků; Humor 1988, 1 .9. – 9. 10., 2.800 návštěvníků; Lékařské motivy ve výtvarném umění, souběžně Móda 19. století – 16. 10. – 27. 11., 2.600 návštěvníků; zasl. umělec Ota Janeček, výběr z díla 11. 12. – 22. 1. 1989, 3.900 návštěvníků. Ke 31. 12. 1988 vlastnila HGVU celkem 2.477 výtvarných děl, z toho 696 obrazů, 708 plastik, 1062 grafických listů a kreseb, 11 fotografií. Přírustek roku 1988 činil 304 kusy. K nejvýznamnějším přírůstkům patří: nově odlitá díla J. Štursy, dva starší obrazy R. Hanycha, plastika a kresby J. Klimeše, nová díla B. a K. Rossi a T. Rossi. V souvislosti s postupem adaptačních prací byl uvolněn dočasný sochařský depozitář a plastiky byly za souběžné revize přestěhovány do nově uvolněných prostor (Jm Státní lesy uvolnily t.zv. kovárnu). Knihovna HGVU spravovala ke konci roku 1988 celkem 6.867 svazků knih. Ve spolupráci s LŠU byl připraven Večer hudby a poesie mezi obrazy, namísto tradiční vernisáže k výstavě J. Matičky. Pro Klub důchodců byla připravena přednáška MUDr. Daňka – O lékařství ve výtvarném umění. HGVU vydala katalog s barevnými reprodukcemi k výstavbě P. Kopáčka. Finanční částka přidělená galerii na rekonstrukci objektu 1.500.000 Kčs byla vyčerpaná již v březnu (statické zabezpečení objektu), v letních měsících se proto na stavbě nepracovalo. Práce se opět obnovily až koncem roku. HGVU se dlouhodobě potýká s prostorovými problémy. V souvislosti s rekonstrukcí dochází k opakované-

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová