O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 337

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

2. místo za výstup ze hry J. Jílka „Silvestr“; recitace na vánočním setkání v Klubu důchodců; průběžné nastudování divadelní her Z. Podskalského („Žena v trysku století“) a Miroslava Horníčka („Malá noční inventura“). - Výtvarný kroužek amatérů – v letošním roce byly opět po delší odmlce zahájeny schůzky výtvarníků. Scházeli se jedenkráte za měsíc pod vedením Milana Kotláře. Během roku se zúčastnili různých výstav. V příštím roce uspořádá kroužek v MKD výstavu svých prací. - Pohybový kroužek – byl založen ve spolupráci s výrobním družstvem VKUS. Členky uskutečnily již několik předtančení (ples ČSPO Zvole, MDŽ – Sport, k. p. Chirana). - Kroužky šachistický a filatelistický omezily v roce 1988 svoji činnost na pravidelné schůzky v klubovnách MKD. Kromě těchto akcí úsek ZUČ připravil dětský karneval uváděny spíkrem Mílou Neumanem, pořady pro děti „Nechceme být neználky“, pro učně pak soutěžní pořad zaměřený k politickým výročím pod názvem „Kotouče slávy“ spojeným s diskotékou. Ve spolupráci s PO SSM 1.ZŠ byl uskutečněn „Vánoční karneval“. Pokud se týká výstavní činnosti, dá se mluvit kromě výstav kroužků ZUČ, o výstavách menšího významu které byly zaměřeny k politickým výročím roku ve spolupráci ze základními a mateřskými školami. Opomenout se nedá ani výstava ručních prací, kterou připravil ČSŽ. Na druhé straně to pak byly výstavy profesionálních umělců, na př. Voskové batiky Z. Kristové; obrazy a tapiserie manželů Vrzalových. Uskutečněny byly také koncerty hostujících souborů ZUČ – například koncert skupiny „Klubko“ a „Barel – rocku“.

e) Technický úsek – správa budovy Během roku 1988 proběhla v celé budově rekonstrukce ústředního topení, kterou prováděly Pozemní stavby Jihlava. S pomocí brigádníků ze sdružených podniků byla tato rozsáhlá práce dokončena v říjnu 1988. Dále následovaly dokončovací práce (předělání držáků na kryty radiátorů, nástřik všech topných těles včetně rozvodů, zhotovení vrchního zakrytí topení). Celá budova byla uvnitř vymalována, mino velkého sálu. Dále byly vyměněny koberce v klubovně č. 8; 14 a 11 a zakoupeny nové závěsy do restaurace a klubovny č. 14.

f) Finanční zajištění činnosti Sdružené podniky splnily své závazky beze zbytku v oblasti provozu a činnosti (celkem 949 tis. Kčs). Dotaci na činnost poskytl Měst NV v plánované výši 170 tis. Kčs. V mimořádných výnosech se promítají tržby týkající se prodeje radiátorů a úzkoprofilového materiálu nakoupeného na opravu topení. Vlastní příjmy byly překročeny o 147 tis. Kčs. Rozpočet

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová