O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 336

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

- Studio K-10 (taneční orchestr) – uskutečnil celkem 88 vystoupení: taneční večery na rekreačním středisku ROH Medlov a Sykovec (57 večerů); taneční zábavy a plesy (10 vystoupení); vystoupení ve vinárně hotelu SKI (2 vystoupení); vystoupení ve vinárně hotelu Krystal (3 vystoupení); hudební doprovod při tanečních kursech MKD (12 vystoupení); vystoupení na celostátním srazu redaktoru tiskovin v hotelu Krystal; hudební doprovod při Okresní soutěži zpěváků politických písní v Novém Veselí; produkce na Okresní slavnosti míru v Cikháji, vystoupení na dětském karnevalu v MKD.- Fotokroužek – vytvářel fotodokumentaci různých akci (posezení v klubu důchodců, ples Kulturního domu, delegace na Měst NV, OÚNZ – posezení s důchodci, reprodukce starých fotografií pro síň tradic nemocnice, městská konference KSČ, 70. výročí vzniku Československa, oslava MDD, zahájení MSČP), vytváření fotografií pro Novoměstský zpravodaj (vernisáž výstavy zasl. um. ak. malíře P. Kopáčka v HGVU, reprodukce obrazů V. Makovského, setkání rodáků r. 1938); fotodokumentace – jarní koncert smíšených pěveckých sborů; divadelního představení (Počestný dům); zahájení výstavy (Vosková batika Z. Kristové; obrazů a tapiserií manželů Vrzalových); fotodokumentace soutěže požárních družstev. - Rocková skupina KAMZAS – produkce na plesích (2 vystoupení); taneční zábavy (7 vystoupení), vystoupení na májové veselici, vatře míru v předvečer 1. máje a při oslavě 1. máje, vystoupení na dětských karnevalech. V druhé polovině roku byla činnost skupiny KAMZAS omezena z důvodu odchodu některých členů do základní vojenské služby. - Pěvecký sbor SMETANA – společně se souborem SVATOPLUK ze Žďáru n/S. uskutečnil v jarních měsících 2 májové koncerty a 3 koncerty novoroční (Nové Město, Žďár n/S., Dolní Rožínka). - Výtvarné studio mladých – 1 výstavka obrazů instalována ve vestibulu místního kina (z důvodu rekonstrukce topení v MKD); v prostorách I. patra MKD byla pětkrát obměněna výstavka obrazů členů VSM - Divadelní soubor – uvedena repríza divadelní hry Horia Lovinescu „Počestný dům“ (Nové Veselí, Daňkovice, Křižánky, Velká Losenice); účast na přehlídce ZUČ v Novém Veselí; během letních měsíců dvakrát uvedeno pásmo satirických výstupů „Netradiční páteční večerní večer“ v podání mladých členů souboru; pro Klub důchodců připraveno pásmo o bratřích Aloisu a Vilémovi Mrštíkových s výstupy ze hry „Maryša“; kulturní program na výroční schůzi Svazu žen ve Žďáře n/S.; soubor se zúčastnil Okresní soutěže dialogů a monologů v Novém Veselí. Členové získali I. místo za výstup ze hry Zdeňka Podskalského „Žena v době kamenné“ a

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová