O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 335

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

deži, byly navštíveny na 100 %. Z populární hudby t. zv. „středního proudu“ měl největší úspěch koncert Lenky Filipové a Pavla Bobka se skupinou Domino. Z klubových pořadů byl vynikající večer poesie „Hledám Tě v tomto městě“ z díla J. Kainara a J Žáčka v provedení Miroslava Kovaříka, který již naše město navštívil dvakrát. Zdařilým klubovým představením byl recitál Jiřího Dědečka, Jaroslava Wykrenta, skupiny Bowle z Brna. V roce 1988 byly též uvedeny 2 koncerty dechové hudby L. Kubeše a Moravanky pro JZD ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě. Programový úsek zajišťoval programy na Slavnostní večery k VŘSR a MČSP /literárně hudební pásmo z Karlínského divadla v Praze, smíšený pěvecký sbor z Havlíčkova Brodu/.

c/ úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy V městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě byla v roce 1988 pořádána řada akcí – besed, přednášek, kursů a školení v rámci mimoškolního vzdělávání a výchovy pro mládež i dospělé obyvatele města a okolí. Z nejzajímavějších akcí byly uvedeny: Kriminalita mládeže, povídání o Mexiku, výchovně vzdělávací pořad s A. Ježkem, V. Koudelovou, a psychologem MUDr. Pondělíčkem, dvě besedy s RNDr. Jiřím Prudkým, ředitelem Lidové hvězdárny v Prostějově, beseda se spisovatelem J. Křenkem pro SOUE, Katastrofy v kosmonautice, beseda s Michalem Brunerem o horolezecké expedici Patagonie, Besedu s olympioniky, přednáška k 70. výročí vzniku Československa, Ochrana životního prostředí, besedy o škodlivosti kouření, O životě a díle bratří Mrštíků, pěstování květin, skalky a skalničky, Komplexní přestavba a prohlubování socialistické demokracie. Úsek je každoročně pořadatelem cyklu ateistické výchovy, estetické výchovy a výchovy k manželství a rodičovství. Celkem bylo v roce 1988 uspořádáno 31 besed a přednášek za celkové účasti 3.380 osob. Pro k. p. Chirana byla uspořádána 3 školení a 1 školení pro OÚNZ za účasti 202 osob. Úsek je dále pořadatelem kursů nejen vzdělávacích, ale i zájmových – na př. angličtiny, němčiny, šití, hudebních a výtvarných kursů. V roce 1988 bylo ustaveno celkem 28 kursů za návštěvnosti 350 osob.

d/ úsek zájmové umělecké činnosti

Při ZUČ Městského kulturního domu v roce 1988 pracovaly tyto soubory a kroužky: - Dechová hudba – zajišťovala produkci při veřejně-politických akcích ( výročí vzniku ČSR, oslavy VŘSR a MČSP), koncertní činnosti, vánoční fanfáry a koledy z věže katolického kostela. - Kroužek paličkování – svoji činnost provozoval pouze v zimních měsících vždy po deseti lekcích. Některé členky již pracovaly zcela samostatně. V příštím roce chce kroužek uskutečnit výstavku svých prací.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová