O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 333

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

besedy se členy LM a účastníky odboje, pravidelné informace a uveřejňování životních jubileí, svateb, úmrtí a vítání dětí do života v Novoměstském zpravodaji, blahopřejné dopisy vojákům v základní službě, návštěvy nemocných, setkání osamělých žen, oslavy MDŽ a MDD, přijetí sportovců a pod.

 

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

Městský kulturní dům

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě pracoval i v roce 1988 na těchto úsecích činností:

a/ úsek propagace: V průběhu roku vytvořil úsek tyto základní typy prací s uvedením počtů: grafické návrhy (278 ks); panely programů MKD ev. politicko-společenské (193 ks); transparenty (18); řezání polystyrenových písmen a symbolů (239 ks); graficky upravené plakáty (657 kusů); grafické listy do kroniky MKD (35 ks); příprava materiálů k tisku (22 ks); zpracování pamětních listů a čestných uznání (275 ks); účast pracovníka na jednání redakční rady Novoměstského zpravodaje (44 x); návrhy, rozkreslení a rozměrové určení štočků NZ (118 ks); zhotovení maket jednotlivých čísel Novoměstského zpravodaje (11 ks); jednání v tiskárnách (55 x); provádění výzdobových prací (33 x); služební cesty (35); jiné práce a činnosti (124 typů). Úsek propagace MKD podle požadavků tradičně zabezpečoval výzdobu u příležitosti významných výročí roku – jmenovitě pak ke 40. výročí Února, májových oslav (včetně velkoplošné májové tribuny), SNP, 70. výročí vzniku Československa, VŘSR a Měsíci přátelství. Ke všem uvedeným výročím úsek navrhl a zhotovil velkoplošné panely a transparenty. Pro oslavy výročí úsek navrhoval a prováděl slavnostní výzdoby, jak v prostorách MKD, tak i ev. v sále kina. Pracovníci prováděli návrhy pro zhotovení tiskových planžet ev. zajišťovali výrobu štočků pro tisk pozvánek, pamětních listů, čestných uznání, poděkování, obálek různých jednacích a j. materiálů grafického a typografického charakteru. Pracovníci rovněž vytvářeli řadu nástěnek s fotodokumentací pro potřeby MKD a Měst NV. Nosným programem úseku bylo vytváření propagačních médií pro potřeby MKD. Podle požadavků programového úseku a úseku ZUČ byly vytvářeny propagační panely, plakáty, poutače a j. k jednotlivým akcím MKD. Svými návrhy a pracemi se též podílel na zhotovení filmu divadelního kroužku, vytvářel pro jejich potřeby dekorace a divadelní rekvizity. Ve vestibulu, přísálí i klubovnách instalovali pracovníci úseku několik výstav – převážně obrazů a kreseb. Úsek se stejně, jako v minulých jedenácti letech význam-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová