O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 331

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kých filmů byly opět úspěšné tři díly „Básníků“ a nový český film „Kam pánové, kam jdete?“ s dnes velmi populárním hercem Karlem Heřmánkem. Dětský festival uváděl 4 filmy, které shlédlo před 600 dětí. Byla to však nejmenší návštěvnost za uplynulých šest let, kterou patrně způsobil čerstvě napadlý sníh a s ním spojené zimní dětské radovánky.

Nový televizní vysílač Na Harusově kopci ve výšce 743 m. n. m., 4 km od Nového Města na Moravě vyrostl v říjnu a v listopadu 1988 nový televizní vysílač. Sestává ze dvou hlavních objektů. Provozní budova má půdorysné rozměry cca 24 x 15 m a sedlovou střechu, která je přizpůsobena okolí (dřevěné obklady, přírodní obklady, krytina atd). Vlastní vysílač je vysoký 61,2 m, ocelovou konstrukci ve spodní části prováděly Hutní montáže Ostrava, vrchní laminátovou Tesla Praha, autojeřábem. Vysílač je určen pro 2. TV program s výhledem pro vysílání 3. programu. Bude vysílat na 32. kanálu s výkonem 5 kW. Bude bez stálé obsluhy a pokryje území o poloměru cca 80 km. Investorem akce je správa radiokomunikací Praha, projektantem je Spojprojekt Praha, závod Brno, zodp. projektant ing. Helia a generální dodavatel je OSP Žďár n/S., středisko Nové Město na Moravě, stavbyvedoucí s. Šmerda. Kromě OSP se na stavbě účastnilo dalších 20 dodavatelů, z nichž nejdůležitější jsou Hutní montáže Ostrava, Tesla Praha, JME Brno, SÚM Praha a ZRUP Příbram. Celková hodnota díla je 20 mil. 579 tisíc Kč. Na stavbu byl uzavřen sdružený socialistický závazek, podle něhož byla zkrácena doba výstavby o půl roku, což znamenalo, že vysílač byl uveden do provozu koncem roku 1988.

Vánoční koncert 27. prosince 1988 se uskutečnil v sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě Vánoční koncert pěveckého sboru MKD Smetana a pěveckého sboru Svatopluk Domu kultury Žďár n/S. s doprovodem Komorního orchestru. Koncert dirigoval před zaplněným sálem Josef Večeřa, jako sólisté vystoupili: Eva Večeřová – soprán, Jana Bubeníčková – alt, Josef Jinek – tenor, Dr. Jan Konderla – bas, Jan Hradecký – varhany. Program Vánočního koncertu uváděla Dagmar Palečková. Největší úspěch sklidila Česká pastorální mše Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“.

Sbor pro občanské záležitosti Sbor pro občanské záležitosti v Novém Městě na Moravě měl ke dni 31.12.1988 31 členů, 13 aktivů s počtem 50 členů. Svými občansko-společenskými obřady a slavnostmi celkově napomáhá formování socialistického způsobu života a významně se podílí na plnění VP NF v Novém Městě i jeho místních částech. Aktiv SOZ se scházel po celý rok na pravidelných schůzkách. Každé jednání končilo zápisem a formulací úkolů i odpovědností. I v roce 1988 trvala dobrá spolupráce se školami, zejména s I. ZŠ, mateřskými školami i školami v místních částech. Dobře

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová