O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 330

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Slavnostní večer k 70. výročí založení ČSR

V předvečer státního svátku dne 28. října 1988 byl zahájen v Městském kulturním domě československou státní hymnou Slavnostní večer k 70. výročí vzniku Československé republiky. Po úvodním slově předsedy MěV NF Rost. Dostála vystoupil s hlavním projevem předseda Měst NV Petr Klapač, který v závěru řekl: ,,Připomenout si tyto události novodobých dějin, bez pathosu spravedlivě ocenit význam vzniku Československa, to je nutnost, která vyvstává do popředí právě v dnešní době. Stojíme na počátku další etapy budování naší vlasti. Naše státní a společenské zřízení překonalo řadu potíží svého vývoje. Máme dostatečně pevnou politickou a ekonomickou základnu, máme silné a dobré spojence. Záleží tedy jen na nás, aby Československá socialistická republika vzkvétala a byla šťastným domovem pro nás i naše potomky. A my věříme, že nově nastoupená cesta přestavby v naší společnosti bude úspěšná jak v celospolečenském tak i místním měřítku“. V kulturním programu se přestavil smíšený pěvecký sbor z Havlíčkova Brodu. Oslava proběhla před zcela zaplněným sálem MKD

 

Výstavka prací Klubu důchodců

Klub důchodců v Novém Městě na Moravě uspořádal ve dnech 17. až 22. listopadu 1988 výstavu ručních prací spojenou s prodejem drobných vánočních dárků a ozdob na stromeček. Výstavka se uskutečnila v gobelínovém salonku MKD. Velmi vkusně uspořádanou expozicí se potěšilo přes 1.100 návštěvníků.

 

Slavnostní večer k výročí VŘSR

Ve čtvrtek 24. listopadu 1988 se v sále MKD konal slavnostní večer k 71. výročí Velké socialistické revoluce. Po státních hymnách přednesl úvodní slovo předseda ideologické komise MěV KSČ Jar. Dlabač. Slavnostní předseda MěV SČSP Antonín Sláma. V kulturním programu vystoupili žáci novoměstských ZŠ a studenti gymnázia. U příležitosti slavnostního večera byla ve vestibulu MKD uskutečněna prodejní výstavka dětských sovětských knih.

 

Schůze ČSŽ

Listopadové jednání výročních schůzí základních organizací Českého svazu žen v Novém Městě na Moravě završila dvouleté období, které bylo v činnosti jednotlivých organizací něčím novým. Do roku 1986 totiž pracovala v našem městě jediná základní organizace ČSŽ, před dvěma lety se rozdělila na tři základní organizace, byly zvoleny tři výbory ZO. Uplynulé období bylo tedy obdobím zkušebním, ale novoměstské ženy se s touto změnou dokázaly vyrovnat. Právem tedy na výročních schůzích mohly hodnotit svou činnost jako úspěšnou a vytyčit nové náročnější úkoly pro další období.

 

Filmové přehlídky

V Měsíci československo-sovětského přátelství se tradičně v novoměstském kině uváděla přehlídka českých a sovětských filmů a Dětský filmový festival. Letošní přehlídky obsahovaly 7 titulů českých a 3 tituly sovětských filmů s celkovou návštěvností 3.067 diváků. Největší zájem byl o sovětský film Pokání na který bylo zcela vyprodáno. Z čes-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová