O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

k problematice školství a objasnila základní pojmy nového školského zákona. s. Zvěřinová B. (ředitelka II. ZŠ v Novém Městě) - doplnila s. Palečkovou a hovořila o nutnosti výstavby nové školy v Novém Městě na Moravě. V současné době chybí vzhledem k návrhu počtu tříd na zdejších školách prostory pro odborné pracovny, kabinety pro činnost PS a pod. Nevyhovující je rovněž počet tělocvičen, v jedné hodině je až 70 dětí, nedostačují šatny, hygienická zařízení a pod. s. RSDr. Kosek Jan (tajemník ONV) - vysvětlil, že v perspektivních plánech se opomnělo na výstavbu nových škol, řešení probíhá přístavbami a pod. U jeslí je obdobná situace - je třeba tento problém řešit sdružením finančních prostředků novoměstských podniků. Zdůraznil, že je v našem městě nedostatečně čerpaný limit na akce ,,Z" a naproti tomu je přečerpán finanční limit strojních investic. Velice kriticky se vyjádřil k velmi dlouho neobsazené funkci vedoucího Technických služeb Měst NV. s. Frant. Dvořák (předseda Mě V KSČ) - přednesl výzvu všem podnikům, závodům a organizacím NF, školám i všem občanům k zapojení do akce ,,40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou" a k ,,350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město", které proběhnou v příštím roce. s. Petr Klapač, předseda Měst NV poděkoval přítomným za účast a oznámil datum příštího plenárního zasedání.

5. plenární zasedání 5. plenární zasedání se konalo 18. října 1984 ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě s účastí 126 poslanců Městského národního výboru, 3 poslanců Okresního národního výboru a 62 občanů a hostů. Plenární zasedání řídil předseda Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě s. Petr Klapač. Za Okresní národní výbor ve Žďáře n/Sázavou byla přítomna s. Vlasta Dvořáková - předsedkyně OVLK. Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a projednala: 16. srpna 1984 - činnost komise JSBVO, výsledky školního roku 1983-84, připravenost škol na školní rok 1984-85 včetně umístění dětí do jeslí a mateřských škol, schválila pořadník na výstavbu individuálních řadových garáží v lokalitách ,,pod Klečkovským rybníkem" a ,,Na Výhledech", projednala usnesení rady Okresního národního výboru k zabezpečení přípravy oslav 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou v okruhu působnosti Městského národního výboru. Rada schválila kádrovou změnu ve funkci předsedy Osvětové besedy ve Slavkovicích a jmenovala do funkce předsedy OB s. Stanislava Šanderu. Rada vyslovila souhlas s dohodou mezi Městským národním výborem v Novém Městě na Moravě a Okresním muzeem ve Žďáře nad Sázavou o společném postupu prací při úpravě nádvoří a umístění plastik v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. 30. srpna 1984 - vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí 1984, bylo konstatováno, že celkem bylo odpracováno 62.680 brigádnických hodin t. j. 52 % z celoročního závazku, dále

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová