O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 329

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Plevova Vysočina

Na pamět velkého rodáka Vysočiny a čestného občana Nového Města na Moravě, zasloužilého umělce, spisovatele Josefa Věromíra Plevy se v našem městě zrodila nová kulturní tradice – Plevova Vysočina. Slavnostní večer v aule gymnázia nár. umělce V. Makovského dne 5. října 1988 určený novoměstské veřejnosti byl hojně navštíven. Večerem provázelo návštěvníky Horácké trio, zazněla slova J. V. Plevy z úst Jaromíra Čejky, přiběhl i malý Bobeš v podání Klárky Filipové. Na J. V. Plevu vzpomínali jeho přátelé a žáci – Jindřich. Hilčr, nár. umělec Jaromír Tomeček, doc. Dr. Naděžda Sieglová, dr. Ivo Odehnal, dr. Jaroslav Šimůnek, zasloužilá učitelka Jana Paulů a další. Hostem večera byla také paní Lii Yong – zhu, překladatelka Malého Bobše do čínštiny. Děti - 280 vybraných žáků základních škol žďárského okresu se v rámci Plevovy Vysočiny sešly v sále MKD 6. října 1988. Promluvila k nim dr. Veronika Plevová, manželka spisovatele a v diskuzi pak zvídavé otázky dětí zodpovídali spisovatelé knih pro děti a mládež, představitelé nakladatelství Albatros a přátelé J. V. Plevy. Byli mezi nimi Jindřich Hilčr, Dr. Hana Pražáková, Dr. Jaroslav Šimůnek, Dr. Zdeněk Heřman, Bohuslav Pleva, paní Lii Yong – zhu a další. V úvodu dětem zatančil folklorní soubor MŠ Drobného, v závěru dostalo každé dítě na památku perník s motivem celé akce. Po obědě v jídelnách základních škol města, shlédly děti v novoměstském kině film Malý Bobeš. Oba dny byly pro organizátory – Měst NV v Novém Městě, Okresní knihovnu a Sdruženou odborovou knihovnu ve Žďáře n. S. zkušebním testem pro příští rok, kdy bude u příležitosti 90. výročí narození spisovatele organizován I. ročník této nové kulturně-společenské akce

 

Zahájení roku stranické výchovy

MěV KSČ a ideologická komise MěV KSČ v Novém Městě na Moravě za účasti pozvaných lektorů ZO KSČ v Novém Městě na Moravě za účasti pozvaných lektorů ZO KSČ, ředitelů organizaci a hostů uspořádal k zahájení roku stranické výchovy 10. října 1988 v přísálí MKD ideologický aktiv, kterého se zúčastnilo více než 90 účastníků. Po zhodnocení minulého školního roku a vyhodnocení lektorů byl aktiv zakončen jednáním v lektorských skupinách.

 

Výstava v MKD

Městský kulturní dům, úsek zájmové umělecké činnosti uspořádal výstavu obrazů, tapiserií a art-protisů manželů Marcely a Bohumila Vrzalových. Výstava byla zahájena 14. října 1988 a trvala do 28. října 1988. Zdařilou výstavu shlédlo 870 návštěvníků.

 

Veřejná schůze KSČ

Základní organizace Komunistické strany Československa číslo 2 v Novém Městě na Moravě uspořádala 17. listopadu 1988 Veřejnou schůzi KSČ, která se konala v MKD. Veřejné schůze se zúčastnilo 80 občanů, kteří v diskuzi pokládali přítomným funkcionářům otázky týkající se další výstavby města, problémů životního prostředí, zásobováním městské obchodní sítě, školstvím, zdravotnictvím atd.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová