O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 328

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Města na Moravě z deseti ročníků Novoměstské proudnice. Ve velmi náročné soutěži na ,,Vaňkově memoriálu´´ obsadilo toto družstvo 11. místo.

 

Turnaj v nohejbalu

V neděli 21. srpna 1988 bylo ke třem (dvě u gymnázia a jedno u atletického hřiště) velmi dobře připraveným volejbalovým hřištím přilákáno mnoho diváků. Tentokrát byl volejbal vystřídán původní českou hrou – nohejbalem. Novoměstský turnaj dvojic v nohejbale – 2. ročník memoriálu Miloše Krejčího uspořádala Komise pro mládež a tělesnou výchovu Měst NV a NOHEC – TEAM (sdružení příznivců a hráčů nohejbalu a malé kopané). Zúčastnilo se 17 družstev a hrála velmi dobře. Pořadí turnaje:

  1. R.H. Žďár n. S. ,,B“

  2. R.H. Žďár n. S. ,,A“

  3. Nohec team Nové Město na Mor. – Obora (Pohanka, Mareček).

Pořadí v kategorii neregistrovaných a pořadí novoměstských dvojic, které se umístili: 1. Tři Studně I.; 2 Brno I.; 3. UP-IV Město na Moravě (Sýkora, Daniel, Jílek); 7. Sport Nové Město; 8. ,,Spínačka“ Nové Město na Mor.; 9. ,,Brožkáč“ Nové Město na Mor.

 

Soutěž ,,Vzorný čtenář“

V Městské knihovně v Novém Městě na Moravě proběhla soutěž pro mládež o titul ,,Vzorný čtenář“. Její účastníci byli rozděleni do dvou skupin podle věku: A – 2

. - 4. Třída; B – 5. – 7. třída. Tato soutěž se mezi mládeží těšila velkému zájmu a byla vyhodnocena předáním cen koncem roku. Titul ,,Vzorný čtenář“ získalo celkem 38 dětí.

 

Státní vyznamenání J. Fialovi

Při příležitosti letošních oslav Dne horníků a energetiků byla oceněna dosavadní práce řady pracovníků Uranových dolů k. p. Dolní Rožínka, občanů našeho města. Státní vyznamenání ,,Za vynikající práci“ bylo uděleno Josefu Fialovi, bývalému předáku hornického kolektivu dolu R II a dlouholetému poslanci Měst NV a předsedovi občanského výboru č. 6.

 

Návštěva důchodců

Ve čtvrtek 22. září 1988 navštívili Nové Město na Moravě na pozvání novoměstského Klubu důchodců členové Klubu důchodců z Mikulova. Dopoledne si prohlédli lyžařskou expozici v Horáckém muzeu, historické památky v centru města, při krátkém autobusovém zájezdu navštívili sportovní areál u hotelu Ski, partyzánskou obec Fryšavu a rekreační oblast Medlova. Odpoledne shlédli pásmo diapozitivů o Vysočině a přátelsky pobesedovali s našimi staršími spoluobčany. Toto setkání bylo již druhou úspěšnou společnou akcí, v letošním roce totiž Novoměstští strávili překrásný jarní den na jihu Moravy.

 

Ocenění branců

V obřadní síni Měst NV byli ve čtvrtek 29. září 1988 přijati místopředsedkyní

Měst NV V. Buchtovou a předsedou SPOZ Měst NV F. Dvořákem letošní povolanci do Československé lidové armády. Za vzorné plnění výcvikových povinností obdrželi Hubert, Mach, Milan Marek, Josef Němec, Michal Svoboda, Martin Veselský, Libor Zedník, Aleš Chocholáč, Libor Chalupa, Milan Pochop, Jiří Šiler a Václav Vítek odznak ,,Vzorný branec“.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová