O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 327

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

J. Janovská (zást. TJ); Z. Dvořák (zást. OMR); J. Chmelíček (zást. ČSL); B. Kryštofová (zást. ČSS); J. Lžičař (zást. ZO SPB); J. Dvořák (zást. ZO Svazarm); ing. J Mach (zást. ZO ČSZ).

 

Dokončení rekonstrukce topení MKD

V letních měsících, resp. v srpnu byla dokončena generální rekonstrukce ústředního topení se změnou topného média z páry na vodu v celkovém nákladu přes 260 tisíc Kč. Rekonstrukci provedli ve zkráceném termínu pracovníci Zemědělských staveb Jihlava především díky příkladné pracovní morálce celého kolektivu: Poděkování patřilo též sdruženým novoměstským podnikům a organizacím, zejména UP-IV, Chiraně k. p., Sport a dalším. Velkou měrou se na brigádnické pomoci angažovali všichni pracovníci Městského kulturního domu, ze kterých největšího uznání se dostalo Františku Harvánkovi, údržbáři MKD.

 

Výstava obrazů zasl. um. Pavla Kopáčka

Horácká galerie výtvarných umění v Novém Městě na Moravě připravila pro milovníky umění výstavu obrazů akademického malíře, zasloužilého umělce Pavla Kopáčka u příležitosti umělcových pětašedesátin. Slavnostní vernisáže se v neděli 10. července 1988 zúčastnili delegace okresních a městských stranických a státních orgánů vedené tajemníkem OV KSČ J. Doubkem místopředsedou ONV J. Pickou, předsedou MěV KSČ F. Dvořákem, předsedou Měst NV P. Klapačem, dále se zúčastnili výtvarní umělci Vysočiny Z. Bláha, P. Brázda, F. Emler, R. Hanych; J. Kos, manželé Magniovi, T. a K. Rossi, M. Roštínský, akad. malíř J. Šebek, uměl. fotograf M. Matoušek a další. Zvláště milým a vzácným hostem zahájení výstavy byl člen činohry Národního divadla v Praze, zasloužilý umělec Radovan Lukavský.

 

Návštěva družebního města

Ve dnech 26. – 28. července 1988 se uskutečnila návštěva družebního města Hanušovce nad Toplou v okrese Vranov nad Toplou delegací městských, stranických a státních orgánů našeho města ve složení: Petr Klapač, předs. Měst NV; ing R. Dostál, předs. MěV NF; ing P. Markvart, odb. výstavby měst NV. V Hanušovcích byli naši zástupci oficiálně přijati a potom již navštívili okresní muzeum, kulturní dům a smuteční obřadní síň postavenou v akci ,,Z“ za 7 měsíců; druhý dne pak závod Bukoza, rekreační středisko Domáša a JRD Ďurďiš, velkosklady Jednoty a zemědělských přebytků, stavby akcí ,,Z“, čističku odpadních vod, požární zbrojnici a mateřskou školu s kapacitou 120 míst. Se slovenskými přáteli byly projednány otázky další spolupráce.

 

Vítězství v Novoměstské proudnici

Požární družstvo mužů z OÚNZ – nemocnice Nové Město na Moravě absolvovalo v roce 1988 celkem 8 různých soutěží s dobrým a úspěšným umístěním: Náročná zimní soutěž Dolní Loučky – 12. místo; Tišnov – 3. místo; Dolní Loučky II. kolo – 7. místo, Žernovník 8. místo, Měřín – 1. místo, putovní Stříbrná proudnice v kategorii podnikových družstev. Největším úspěchem letošního roku však bylo vítězství v Novoměstské proudnici v Kysuckém Novém Městě. Bylo to první vítězství družstva mužů z Nového

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová