O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 326

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Návštěva z NDR

Ve dnech 1. – 3. 6. 1988 navštívila Nové Město na Moravě delegace družebního města Gösnitz z NDR ve složení W. Theuerkauf – předseda NV, P. Hofmann – předseda MV SED; W. Polte – ved. oboru výstavby NV a W. Schnabel. Hosté byli přijati v obřadní síni Měst NV státními a stranickými představiteli Nového Města na Moravě. Po zápisu do pamětní knihy uctili kytici rudých karafiátů památku zakládajících členů KSČ na Novoměstsku. Během svého pobytu se přátelé z NDR seznámili s činností Měst NV a MKD, provozem mateřské školy k.p. Chirana na Žďárské ulici a navštívili zahrádkářské kolonie MO ČZS. Prohlédli si lyžařský areál TJ u hotelu SKI, turistickou chatu TJ na Studnicích, zdravotnické a rehabilitační zařízení JZD Vzlet, výrobu lyží v novoměstském závodu s .p. Sport a zúčastnili se zahájení výstavy obrazů J. Kosa v HGVU. Byla dohodnuta další vzájemná spolupráce v oblasti výměnné rekreace.

 

Motoristická burza

Základní organizace Svazarmu – Automotoklub v Novém Městě na Moravě uspořádala pro občany města i okolí v sobotu 11. června 1988 v areálu n. p. Silniční vývoj motoristickou burzu náhradních dílů. Burza byla hojně navštívena motoristy z blízkého i vzdálenějšího okolí a pomohla částečně řešit chronický nedostatek náhradních dílů motorových vozidel.

 

Turnaj OV ve volejbalu

Poslední červnovou sobotu se konal na hřišti OV č. 1 na Brožkově kopci již VII. ročník turnaje v odbíjené mezi občanskými výbory a putovní pohár předsedy Měst NV v Novém Městě na Moravě. Zúčastnila se ho pouze 4 družstva, ale všechna měla velmi dobrou úroveň. O vítězství se urputně bojovalo mezi OV č. 1 a OV č. 4 a nakonec rozhodly 2 míče o tom, že vítězství si poprvé nikdo z Brožkova kopce nedonesl, ale zůstalo i s pohárem do příštího ročníku u pořádajícího OV č. 1 Na dalších místech se umístili: 2. OV č. 4; 3. OV č. 2; 4. OV č. 3.

 

Okresní slavnost míru

Řada novoměstských občanů se zúčastnila dne 26. června 1988 Okresní slavnosti míru v kulturním areálu obce Cikháj. Pestrý a zajímavý program uváděla na hlavním podiu hlasatelka čs. televize Marie Poláková a na dětském pódiu Milan Neuman. Okresní slavnosti míru se zúčastnilo více než 8000 návštěvníků.

 

Oprava topení MKD

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě byl v době od 1. června do 31. srpna 1988 uzavřen z důvodu rozsáhlé, generální rekonstrukce topení a malování v celé budově. Kulturní programy se omezily a probíhaly v náhradních prostorách.

 

Nový Městský výbor NF

V červnu 1988 byl zvolen nový Městský výbor Národní fronty: Ing. R. Dostál (předseda), V. Buchtová (mpř); J. Sobotka (mpř); Ing. P. Koudelová (pokladník); Z. Sládkový (zapis.), V. Všetičková (zást. MěV ČSŽ); Ing. Z. Řádek (zást. MěV SSM); L. Messenský (zást. MěV SPO); A. Sláma (zást. MěV SČSP); F. Srnský (zást. TJ);

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová