O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 325

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pagaci a poskytl prostory pro celou akci, místní organizace SSM Vysočany ve Žďáře n/S. zajišťovala akci pořadatelsky. Tradiční zpravodaj přehlídky nazvané „Horácký hejkal“ byl opět graficky zpracován a upraven Jaromírem Čejkou, stejně jako účastnické vstupenky. Přehlídky se zúčastnily za velkého zájmu veřejnosti skupiny POHLED – Havl. Brod; CWBO – Jihlava, PODBĚL – Jihlava, KARABINA – Brno; BLANKET – Praha a písničkáři Pavel Foltán z Brna a Láďa Straka z Hradce Králové. Celou přehlídku uváděl spíkr Josef Prudil z Brna.

 

65. narozeniny mistra Pavla Kopáčka

Zasloužilý umělec, akademický malíř Pavel Kopáček, který se 10. května 1988 dožil 65 let svého věku patří k nejvýznamnějším umělcům Vysočiny. Jeho tvůrčí práce nese od samých začátků až po dnešek pečeť seriózního a pečlivého přístupu, vyznačuje se úctou k řemeslné stránce umění a stálým úsilím o proniknutí k podstatě tváře Vysočiny. Hlavní dominantou jeho malířství jsou krajiny rodné Vysočiny, do níž je vrostlý hlubokými kořeny, miluje ji a žije s ní v trvalém tvůrčím kontaktu. U příležitosti jeho narozenin mu popřáli v obřadní síni Měst NV v Novém Městě na Moravě, funkcionáři města, předali mu pamětní list a setrvali s mistrem Kopáčkem v družném hovoru. Mistra v jeho ateliéru na Malé ulici navštívili s blahopřáním i členové redakční rady Novoměstského zpravodaje Jiří Maděra, Jaromír Čejka a Miloslav Dvořák.

 

Jarní koncert

20. května 1988 uspořádal pěvecký sbor Smetana působící při MKD v Novém Městě na Moravě společně se sborem Svatopluk Domu Kultury Žďár n/S. ve velkém sále MKD Jarní koncert. Sbory dirigoval novoměstský Josef Večeřa, průvodní slovo celým koncertem měla Dagmar Palečková. Koncertu se zúčastnilo na 250 vděčných posluchačů, kteří vyslechli skladby Dvořákovy, Foerstrovy, Fibichovy a j. Jako sólisté vystoupili K. Žilková – soprán, Dr. J. Konderla – bas; J. Hradecký – klavír. 7. června byl pak tento koncert proveden i v městském divadle ve Žďáře n/S.

 

Anketa ČSŽ

MěV ČSŽ ve spolupráci s jednotlivými ZO ČSŽ v Novém Městě na Moravě uspořádal v měsíci květnu a červnu anketu „Kytička za ochotu a úsměv“, která se týkala spokojenosti žen v oblasti služeb a prodejen potravin. V oblasti služeb bylo vráceno 63, v oblasti prodejen potravin 67 anketních lístků. V anketních lístcích se objevily požadavky na rozšíření chybějících služeb, např. střihová služba, rychloopravna obuvi a punčoch, opravna prádla, špatné zásobování zeleninou v obchodních službách, málo uzenin, špatná kvalita pečiva a chleba v sobotních prodejích, nedostatek základních druhů potravin před dnem pracovního klidu, nedostatek minerálek a další. Byly vzneseny požadavky na zřízení prodejny polotovarů, prodloužení prac. doby alespoň v jedné prodejně potravin a v sobotu, zřízení prodejny Večerka a j. Zjištěné nedostatky a poznatky byly předány odboru MHO Měst NV k nápravě nedostatků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová