O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 324

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V 8,30 hodin se májový průvod dal do pohybu. V čele státní vlajky a pestrá vlajkosláva, funkcionáři a čestní hosté a za nimi občané města, školní mládež, krojované organizace Národní fronty, zaměstnanci novoměstských podniků a institucí. Nadšeně pozdravováni byli tradičně příslušníci požárních sborů, sportovci Tělovýchovné jednoty, členové Svazarmu, ČSŽ a další. Závěr průvodu již tradičně tvořily alegorické vozy novoměstských podniků. Vzhledem k rekonstrukci Gottwaldovy ulice se průvod ubíral od MKD ulicí 9. května na Sekaninovo náměstí, kde se účastníci před májovou tribunou shromáždili k manifestaci. Po státních hymnách, recitaci studentů gymnázia zahájil manifestaci předseda MěV KSČ F. Dvořák. Slavnostní projev pronesl tajemník OV KSČ J. Doubek. Po zdravici přednesenou předsedou MěV NF M. Böhmem byla manifestace zakončena Internacionálou. Bezprostředně po manifestaci v 10°° hodin začal na Sekaninově náměstí koncert dechových hudeb, kterého se zúčastnila řada obyvatel města převážně střední a starší generace. Mládež dala přednost soutěžím a hrám, které připravila na místním hřišti tělovýchovná jednota eventuálně soutěží v areálu budovy Svazarmu na Bělisku.

 

Soutěž „Rozkvetlá ulice“

Počátkem května 1988 vyhlásila komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí Měst NV a ZO Českého svazu zahrádkářů v Novém Městě na Moravě soutěž „Rozkvetlá ulice 1988“. Soutěžilo se v pěti kategoriích, v každé kategorii provedla určená komise 1x za dva měsíce hodnocení. Tato soutěž byla ukončena 3. července a komise vyhlásila následující pořadí: V kategorii občanských výborů: 1. OV č. 3; 2. OV č. 1; 3. OV č. 4; II. - Podniky, organizace, školy: 1. LŠU (2. a 3. místo nebylo vyhodnoceno); III. Občané – nejlépe upravená zahrádka: 1. Eva Brychtová, Podlouckého 1014; 2. Růžena Grošofová, Žďárská 71; 3. Marie Anderlíková, Křičkova 184; IV. Občané – výzdoba oken a balkonů – nebylo vyhodnoceno. V. - Správy zahrádkářských osad: 1. Pusták; 2. a 3. místo nebylo vyhodnoceno. Finanční i věcné odměny pro vyhodnocené věnovala MO ČSŽ.

 

Oslava Dne vítězství

Dechová hudba MKD uvítala ve čtvrtek 5. května 1988 téměř 700 účastníků oslavy Dne osvobození spojené s kladením věnců na hroby sovětských vojáků. Slavnost před kulturním domem byla zahájena hymnami po nichž následovalo úvodní slovo Ing. Rostislava Dostála. Slavnostní projev přednesl předseda ideologické komise MěV KSČ ing. J. Dlabač. Poté se odebraly delegace novoměstských podniků, škol a organizací na místní katolický hřbitov. Pietní akt byl zakončen Internacionálou.

 

Horácký hejkal

7. května 1988 se uskutečnil v sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě V. ročník přehlídky folkových, country a trampských písní. Na pořádání této rozsáhlé akce se podílely tři organizace – svazáci z Uranových dolů Dolní Rožínka zajišťovali účinkující, MKD Nové Město zajistil pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová