O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 323

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zároveň ustanovil komisi, která provedla dne 29. dubna 1988 vyhodnocení soutěže a stanovila následující pořadí: 1. místo – Drogerie, prodejna kosmetiky a foto na Sekaninově náměstí; 2. místo – R a J, bufet Panský dům na Sekaninově náměstí. Vyhodnoceným organizacím MěÚ KSČ i Měst NV vyslovuje poděkování. Komise však konstatovala, že ne všechny obchodní, službové i jiné organizace, které vlastní výkladní skříně ve městě, jejich výzdobu řádně zabezpečily. Za iniciativní přístup k soutěži byl vyhodnocen i OPS Žďár n/S., provoz Nové Město na Moravě a středisko ZZN.

 

Jarní směny NF

Městský národní výbor a Městský výbor Národní fronty v Novém Městě na Moravě vyhlásily tradiční Jarní směny NF ve dnech 9. - 30. dubna 1988. V těchto dnech se občané města zapojili do následujících akcí: terénní úpravy v areálu místní nemocnice pro výstavbu dalších lůžkových částí OÚNZ, mateřská škola v Nové Vsi, práce na budování zvláštní školy v Novém Městě na Moravě. Občané se dále zúčastnili brigád při úklidu města i místních částí, veřejných prostranství, úpravách dětských hřišť, úklidu komunikací, domů a okolí domů, závodů, podniků a veřejných budov, ošetření parků a zelených ploch, pomoc zemědělství a lesnímu hospodářství. Tyto brigády byly organizovány příslušnými občanskými výbory, podniky, závody a organizacemi Národní fronty. Svoz odpadu zajišťovaly technické služby města pomocí osmi kontejnerů, které byly rozmístěny na celém území města.

 

Vatra vítězství

V předvečer oslav 1. máje proběhlo pod patronací Městského výboru Socialistického svazu mládeže v Novém Městě na Moravě v areálu koupaliště pálení Vatry vítězství. Bylo zahájeno úvodním slovem ing. Z. Řádka, předsedy MěV SSM. Po slavnostním projevu MUDr. Z. Albrechta následoval kulturní program, ve kterém vystoupily hudební skupiny Kamzas a Tritorn. Pálení ohně pokračovalo až do pozdních večerních hodin. Akce se zúčastnilo více než 150 osob, převážně mládeže.

 

Udělení státního vyznamenání

President republiky Gustáv Husák propůjčil ke dni 1. května 1988 Jaroslavu Mrkosovi, předáku rámovky novoměstského závodu Jihomoravských dřevařských závodů n. p. Brno, státní vyznamenání „Za vynikající práci“ za jeho trvale výborné plnění výkonových norem, iniciativní přístup k vnitropodnikové soutěži, za dlouholeté vedení BSP a příkladný výkon stranických a veřejných funkcích.

 

Oslava 1. máje

Oslava 1. máje – Svátku práce, se konala již tradičně na slavnostně vyzdobeném Sekaninově náměstí, jemuž v čele vévodila prvomájová tribuna. Počasí oslavě příliš nepřálo, ráno vál silný studený vítr bylo polojasno s pouhými 11°C. Teprve až v 10 hodin se vyjasnilo, ale vítr neustal. V 7 hodin zazněly z městského rozhlasu tóny pochodových a májových melodií a hlasatel Jiří Obr zval obyvatele města do slavnostního průvodu. Sraz účastníků průvodu byl před Městským kulturním domem, kde se tvořilo čelo průvodu a v přilehlých ulicích.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová