O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 322

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tazy byly zodpovězeny na večerní besedě se zdravotníky v MKD.

Vzhledem k zájmu ze strany občanů o tuto problematiku byla k tomuto účelu umístěna v čekárně obvodních lékařů na místní poliklinice schránka na dotazy. Odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce přímo v čekárně, nebo v případě dotazů všeobecného charakteru na stránkách Novoměstského zpravodaje.

 

Ocenění učitelům

U příležitosti letošních oslav Dne učitelů bylo předáno veřejné uznání rady Jm KNV Věře Všetičkové, zástupkyni ředitele I. ZŠ, Veřejné uznání odboru školství Jm KNV a KVOS převzala Marie Adámková z II. základní školy, Čestné uznání rady ONV Žďár nad Sázavou Eva Zálišová, učitelka I. základní školy. Ocenění okresního výboru KSČ bylo uděleno kolektivu II. základní školy v Novém Městě na Moravě.

 

Výstava ručních prací ČSŽ

Ve dnech 14. - 17. dubna 1988 uspořádal Městský výbor Českého svazu žen v Novém Městě na Moravě výstavu ručních prací. Výstava se konala v Městském kulturním domě, jednotlivé exponáty byly vkusně aranžovány na panelech nebo konferenčních stolcích a byly opatřeny jménem autora se základními údaji o exponátu. Výstavu shlédlo přes 400 občanů města a 250 žáků základních škol.

 

Oslava narození V. I. Lenina

Ve čtvrtek 21. dubna 1988 ve večerních hodinách proběhla v novoměstském kinosále oslava 118. výročí narození V. I. Lenina. Po čs. a sovětské státní hymně pronesl slavnostní projev Otto Ondráček, zástupce ředitele I. ZŠ. Na závěr bylo promítnuto pásmo barevných filmů o SSSR „Jezero Bajkal“. Slavnostního večera se zúčastnilo přes 300 občanů.

 

Ocenění amatérského filmu

Ve dnech 23. - 24. dubna 1988 se uskutečnila v Domě kultury ROH Žďas ve Žďáře nad Sázavou oblastní přehlídka amatérských filmů. Za okres Žďár nad Sázavou si odnesl první cenu novoměstský autor Jiří Janíček za dokumentární snímek „Novoměstské můstky“ o historii a současnosti lyžařských můstků a postoupil do krajské soutěže.

 

Výstava voskových batik

26. dubna 1988 se uskutečnilo v městském kulturním domě zahájení výstavy „Voskové batiky Zdeny Kristové“. Na panelech i volně na stolcích v gobelínovém salonku MKD byly umístěny drobné i středně velké barevné batiky povětšinou s lidovými motivy. Zahájení výstavy se zúčastnila autorka. Výstavu navštívilo více než 800 návštěvníků. Výstava byla ukončena 8. května 1988.

 

Přijetí ministrem

V pátek 29. dubna 1988 byly členky BSP Mír školní jídelny při II. základní škole v Novém Městě na Moravě B. Apolínová a M. Maděrová přijaty ministrem školství, mládeže a tělesné výchovy ČSR Karlem Julišem. Za přítomnosti předsedy ČVOS školství a vědy L. Halberštáta byl oběma propůjčen čestný titul Průkopník socialistické práce.

 

Soutěž o nejlepší výlohu

Městský výbor KSČ ve spolupráci s agitačním střediskem a odborem MHO Měst NV vyhlásil i letos soutěž o nejlepší výlohu prodejny zaměřenou k oslavám slavných májových dnů.

Rok: