O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 321

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Studentská vědecká konference

Již po jedenácté se pod heslem: „Žít znamená tvořivě pracovat“, konala 17. března 1988 na novoměstském gymnáziu studentská vědecká konference. Letos byla věnována 40. výročí února a 70. výročí vzniku republiky. Soutěžní přehlídka měla již „tradiční“ program. Nejprve se všichni účastníci – soutěžící, posluchači z řad studentů i učitelů a hosté z nadřízených školských orgánů, společenských organizací sešli v aule gymnázia, kde konferenci slavnostně zahájil předseda celoškolské organizace SSM. Z hostů je třeba uvést OV SSM; pplk L. Bergra, zástupce patronátního VÚ v Havl. Brodě, V. Buchtovou, místopředsedkyni Měst NV a Jaromíra Čejku, tajemníka měst NV, který se zúčastnil i práce v jedné z porot. Po slavnostním zahájení probíhala konference jednáním v jednotlivých sekcích. Studenti soutěžili ve 12 různých oborech – od matematiky a strojírenství až po regionální historii a archeologii. Nejsilněji byl zastoupen obor ochrany a tvorby životního prostředí a biologie. K nejtalentovanějším pracím patřil Archeologický průzkum pravěkého hradiště Nové hory u Věteřova J. Macháčka. Ze 28 prací školního kola jich 14 postoupilo do okresního kola.

 

Městská konference KSČ

Městská konference Komunistické strany Československa se konala 18. března 1988 ve slavnostně vyzdobeném sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Přísálí budovy bylo určeno pro výstavky výtvarných prací dětí obou základních škol, na panelech presentovaly úspěchy výroby novoměstské závody a podniky. Delegaci okresního výboru KSČ vedl předseda OKRK Karel Kafka. Na úvod pozdravili jednání konference pionýři novoměstských škol. Zprávu městského výboru strany přednesl jeho předseda František Dvořák. Ve zprávě kriticky zhodnotil uplynulé období ale i uvedl řadu pozitivních momentů práce výboru. Po zprávě kontrolní a revizní komise následovala bohatá a věcná diskuse. Po diskusi následovala zpráva mandátové komise, volba výboru a kontrolní a revizní komise. Na závěr bylo schváleno usnesení.

Městská konference schválila volbu městského výboru KSČ: František Dvořák (předseda); ing. Jaroslav Dlabač (místopředseda a předseda ideolog. komise); ing. Hubert Špinar (místopředseda a předseda komise pro vnitřní život strany); MUDr. Ján Kozár (předseda politicko-organizační komise); ing. Josef Zvěřina (předseda ekonomické komise); Anna Horáková (hospodářka); Ludmila Sekorová (sekretářka); Jiří Veselý (předseda komise pro mládež); Petr Klapač, Bohumil Hloušek, ing. Jan Špaček, Františka Petrová, Věra Všetičková, Josef Gabriel, ing. Rostislav Dostál, František Král, František Skalník. Při MěÚ KSČ dále pracuje kontrolní a revizní komise (předseda Emil Sláma), komise tisková (předs. Božena Zvěřinová) a komise regionální (předseda Karel Kotovic).

 

Odpovědi zdravotníků

V loňském roce proběhl v Novém Městě na Moravě Den zdraví. Při této příležitosti měli občané našeho města možnost vznést dotazy týkající se jejich zdraví a zdravotní péče ve městě. Do-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová