O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 320

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ve Žďáře nad Sázavou Božena Zemánková z našeho města. V pojišťovnictví pracuje již 30 roků, v pobočce patří mezi nejlepší pracovníky, je dlouholetou předsedkyní odbočky SČSP, v BSP je kronikářkou, nositelkou stříbrného odznaku BSP. Kromě dalších funkcí je poslankyní Měst NV a členkou komise obchodu a CR při našem národním výboru.

 

Setkání s nejlepšími pracovnicemi

Zástupci Nového Města na Moravě – F. Dvořák, předseda MěV KSČ; P. Klapač, předseda Měst NV a ing. R. Dostál, místopředseda MěV NF; setkali s nejlepšími pracovnicemi novoměstských podniků, závodů, organizací a škol v pondělí 7. března 1988. Slavnost v obřadní síni Měst NV zahájily svým vystoupením děti z MŠ na Monseově ulici. Po uvítacím projevu předsedy Měst NV byly přítomným ženám předány pamětní listy a květiny. V následující dvouhodinové besedě se hovořilo především o uspokojování potřeb zaměstnaných žen v oblasti obchodu a služeb v Novém Městě na Moravě v návaznosti na plnění úkolů volebního programu Národní fronty.

 

Setkání osamělých žen

Jako každoročně uspořádal SPOZ Měst NV ve čtvrtek 10. března 1988 setkání osamělých žen u příležitosti MDŽ v gobelínovém salonku MKD v Novém Městě na Moravě. Předseda SPOZ Frant. Dvořák a předseda Měst NV Petr Klapač pobesedovali s přítomnými občankami našeho města o jeho dalším rozvoji a předali drobný dárek s kytičkou. V kulturním programu vystoupili pionýři I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 

Sportovní odpoledne pro děti

Občanský výbor č. 2 uspořádal v neděli 6. března 1988 tradiční sportovní odpoledne pro děti. Závody v běhu na lyžích se konaly na starém sídlišti u nádraží mezi ulicí Mírovou a železniční tratí. Závody byly rozděleny do sedmi kategorií (předškoláci, 6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 14 let, - chlapci a dívky). Celkem se zúčastnilo 56 dětí. V jednotlivých kategoriích zvítězili: J. Kryštof, H. Buchtová, Z. Dvořák, B. Ondráčková, Z. Zerzán, M. Šírová, J. Sláma. Ceny a diplomy věnovala ZO SSM UD R I. Dolní Rožínka. Zvláštní poděkování si zasloužil Jiří Žák za dokonalou přípravu lyžařských tratí.

 

Párkové závody

Také občanské výbory č. 7, 9 a 10 uskutečnily dne 10. března 1988 pro děti ze svých obvodů v prostoru Beranice párkové závody. Závodilo 63 dětí v deseti kategoriích. Ve spolupráci s k. p. Chirana byly mimo dobrého občerstvení všem účastníkům předány medaile, diplomy a pamětní listy.

 

II. ročník turnaje ve vybíjené

Přes 70 dětí z Nového Města na Moravě, Olešné, Radňovic, Hlinného, Petrovic, Slavkovic a Rovného se zúčastnilo II. ročníku turnaje ve vybíjené, který díky pochopení II. ZŠ v tělocvičně této školy organizovaly OV č. 4 a 7 v sobotu 12. března 1988. V kategorii 10 – 12 let bojovalo celkem 7 smíšených družstev. Po jedenácti sehraných zápasech zvítězili „Profíci“, stříbro získali „Mustangové“ a bronz „Štíři“.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová