O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 319

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Slavnostní večer ke 40. výr. Února

Dne 25. února 1988 se v sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě uskutečnil slavnostní večer u příležitosti 40. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu. Úvodní slovo přednesl místopředseda MěV KSČ ing. Jar. Dlabač. Ve slavnostním projevu vystoupil předseda MěV KSČ Frant. Dvořák, který vzpomenul historických únorových dnů a zdůraznil jejich odkaz k současnému dění v naší společnosti. Poté bylo zasloužilým členům KSČ a Lidových milicí z jednotlivých základních organizací našeho města slavnostně předáno čestné uznání MěV KSČ. V závěru slavnostního večera vystoupili umělci Státního divadla v Brně s kulturním programem.

 

85 let Bohuslava Plevy

Bylo více než symbolické, že v měsíci březnu – měsíci knihy – oslavil významné životní jubileum, své pětaosmdesátiny Bohuslav Pleva, jeden z těch našich knihařů, kteří se v průběhu uplynulých let věnovali obnově a obrození českého uměleckého knihařství. Dokládá to celé jeho obsáhlé knihvazačské dílo, které nelze posuzovat pouze z řemeslného hlediska, protože jeho vlastnosti a tvůrčí hodnoty je postavily na roveň kterémukoliv jinému výtvarnému projevu. Plevovo úsilí o výtvarný charakter knihvazačského díla mělo v průběhu uplynulých let průkopnický význam, neboť v harmonické vázanosti s řemeslnými technikami, v dokonalém provedení postavilo knižní vazbu na vysokou úroveň. V den jeho 85. narozenin – 2. března 1988 navštívila mistra Plevu delegace městských orgánů (P. Klapač, Jar. Čejka, V. Buchtová) s přáním všeho nejlepšího. Při této příležitosti byl B. Plevovi předán pamětní list rady Měst NV.

 

Přijetí žen u příležitosti MDŽ

Každoročně jsou u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen přijímány představiteli stranických a státních orgánů nejlepší pracovnice ze všech oblastí národního hospodářství. Předsedou vlády ČSR Ladislavem Adamcem byla přijata Božena Machová, vedoucí BSP ošetřovatelek dojnic stáje 36 Jámy JZD Vzlet. Předsedou ONV ing. Antonínem Žákem byly přijaty na Žďárské radnici Marta Kalábová, členka ZO ČSPB a Zdena Marková, vedoucí Horáckého muzea. Celookresního setkání žen v Domě kultury n. p. Žďas ve Žďáře nad Sázavou se z Nového Města na Moravě zúčastnily: Libuše Borková, Marie Formánková (obdržela čestné uznání OOR), Olga Hájková, Marie Havlíčková, Blanka Hubáčková, Marie Jebavá, Miluše Kadlecová, Dr. Helena Krejčí, Blažena Kubicová, Františka Melicharová, Marie Nečasová, Jana Petriláková, Hana Potměšilová, Marie Skalníková, Emilie Svitanová, Marie Šikulová, Ludmila Uhlířová a prim Dr. Jana Vencelidesová. Z místních částí se zúčastnily: Libuše Janů z Hlinného, Zdeňka Nejedlá z Nové Vsi, Marta Honková z Olešné, Drahoslava Pustinová z Pohledce, Josefa Slezáková a Irena Sochorová ze Slavkovic.

 

Přijetí ministrem financí

Mezi ženami, které přijal u příležitosti MDŽ ministr financí ČSR Jiří Nikodým byla pracovnice České státní pojišťovny

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová