O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 318

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ocenění Občanských výborů

Hlavní úkoly občanských výborů pro minulý rok byly z větší části splněny, na akcích „Z“ bylo odpracováno 36.957 brigádnických hodin, v oblasti údržby a oprav 10.035 brig. hodin, při likvidaci divokých skládek 399 brig. hodin. Bylo nově založeno téměř 19.000 m2 zelených ploch, vysázeno 1.372 ks stromů a keřů, při pomoci lesnímu hospodářství vysázeno 9.300 ks lesních stromků. Pokračovala dobrá spolupráce se zemědělskými organizacemi, pro JZD Vzlet a plemenářský podnik bylo odpracováno 8.476 brig. hodin, především při podzimních pracech. Při sběru druhotných surovin jich bylo odevzdáno celkem 801,7q. Tyto výsledky zařadily naše občanské výbory na přední místo v rámci socialistické soutěže NV okresu Žďár n/S. Ocenění získal občanský výbor č. 4 a OV Slavkovice, z jednotlivců pak W. Banoczay (OV č. 4) a E. Holá (OV Zubří).

 

Večer hudby a poesie v HGVU

Po loňském zdařilém vzpomínkovém večeru na Josefa Myslivečka připravily Horácká galerie a Lidová škola umění pro novoměstskou veřejnost další koncert. 8. ledna 1988 v podvečer vyslechlo téměř 80 návštěvníků skladby skladatelů 18. století v provedení Horáckého tria, proložené lyrickými verši v přednesu prof. Jany Černé. Příznivý ohlas této akce je pro HGVU i LŠU výzvou a povzbuzením k uspořádání podobných večerů hudby a poesie mezi výtvarnými díly.

 

VIII. hovory s občany

Osmé hovory s občany z obvodu působnosti občanského výboru č. 1 se uskutečnily v pátek dne 19. února 1988 za účasti všech poslanců a zástupců MěV KSČ a Měst NV. Účastníky „Hovorů“ zajímaly především otázky spojené s připravovanou plynofikací rodinných domků na Brožkově kopci, současná situace v zásobování uhlím a výsledky šetření výskytu háďátka bramborového. V kulturním programu vystoupili žáci LŠU v Novém Městě na Moravě

 

Zasedání okresních orgánů ke 40. výročí února

Na slavnostním zasedání OV KSČ, ONV a OV NF ke 40. výročí Vítězného února, které se konalo 23. února 1988 v Domě kultury ve Žďáře n/S. bylo presidentem republiky propůjčeno čs. vyznamenání – medaile za obětavou práci pro socialismus Miroslavu Cíchovi, za jeho aktivní podíl na politickém i veřejném životě našeho města v únoru roku 1948. Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně bylo předáno ing. Jar. Dlabačovi, Břet. Koláčkovi a Miloši Polnickému; vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice II. stupně Jar. Kadlecovi; čestné uznání OV KSČ pak St. Králíčkovi, ing. Ed. Pechovi; Frant. Skalníkovi, Aleši Skoupému a Janu Stejskalovi. Čestné uznání předsednictva OV KSČ obdržely tyto kolektivy: BSP OÚNZ – TVL ved. MUDr. K. Daněk; BSP Sport ved. Jáno Hudák; BSP JZD Vzlet ved. L. Bukáčková; KBR Chirana k. p., ved. O. Pojezný; Drobná provozovna Měst NV zást. ved. Vlast. Syrovátka; ZO SSM Zubří a 2. PS II. ZŠ. Titulem nejlepší pracovník okresu byli vyznamenáni: Z. Daniel (OPBH); Lub. Korbář (UP-IV), Boh. Pohanka (JZD Vzlet) a Arn. Wania (UD).

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová