O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 317

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jako nejlepší na okrese. Tisk prováděla tiskárna ve Velkém Meziříčí v nákladu 2.000 ks výtisků 11 x ročně (letní měsíce červenec – srpen vychází jedno číslo). O jednotlivá čísla zpravodaje je mezi obyvateli města stále veliký zájem. V závěru roku odešla z kolektivu pracovníků Městského kulturního domu na jiné pracoviště Alena Buchtová, jejíž činnost v oblasti vydávání Novoměstského zpravodaje, hlavně v přípravné části tiskovin a korektuře byla na vynikající úrovni. Byla rovněž i pečlivou a starostlivou distributorkou jednotlivých čísel NZ. Redakční rada jí vyslovuje poděkování za její dlouholeté a úspěšné působení v této činnosti.

 

Informace AS

I v tomto roce tvořily samostatnou přílohu NZ Informace Agitačního střediska MěV KSČ a program novoměstského kina. V první polovině roku vytvářela Informace Alena Buchtová; po konfliktech s ředitelem MKD a vedoucím AS MěV KSČ s. ing. Sládkem vytvářel Informace jmenovaný. Úroveň tiskoviny a kvalita jejích zpráv byla v této době několikrát předmětem kritiky MěV KSČ i obyvatelstva. V závěru roku určil ing. Sládek, že Informace AS MěV KSČ bude vytvářet programová referentka MKD Eva Benediktová. Informace AS i v tomto roce vycházely v nákladu 3.000 kusů a byly tištěny v tiskárně Nové Město na Moravě.

 

Plesová sezóna

Plesová sezóna byla v roce 1988 hodnocena jak občany města, tak i jednotlivými pořadateli jako zdařilá, bez výrazných nedostatků. Všechny plesy se konaly ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Plesová sezóna byla zahájena dne 23. ledna 1988 plesem pracujících, který pořádal MěV KSČ (hrála dechová hudba Veselá sedma F. Šimka a Ski-club J. Sedlaříka, předtančení zajistila skupina Gymnázia v Novém Městě na Moravě). Další plesy následovaly v tomto pořadí: 30. ledna – ples zdravotníků; 5. února – ples JDZ ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě; 6. února – ples rybářů; 13. února – ples požárníků; 19. února – lesnický ples; 20. února – chovatelský ples; 27. února – ples k. p. Chirana; 4. a 5. března – studentský ples; 12. března – ples mladých; 26. března – fialkový ples. Začátky všech plesů byly stanoveny jednotně na 20,00 hodin.

 

Skládka tuhého odpadu

V souladu s volebním programem NF na 7. pětiletku byl již v roce 1984 Agroprojektem Pardubice zpracován projektový úkol na rekonstrukci řízené skládky tuhého komunálního odpadu v prostoru lomu Daříkovec u Petrovic. S ohledem na záměr ONV Žďár nad Sázavou vybudovat centrální drtící zařízení domovního odpadu pro spádové území Nové Město na Moravě, Žďár n/s. a Bystřice n/P. byla v minulém roce obnovena příprava rekonstrukce skládky s výstavbou drtícího zařízení Gondard. Provozovatel skládky – technické služby města v tomto roce již započal přípravné práce pro stavbu příjezdové komunikace. Vlastní termín zahájení stavby drtícího a třídícího zařízení Gondard byl stanoven na září roku 1989, celková délka výstavby potrvá 24 měsíců, zkušební provoz zařízení je plánován na srpen – prosinec roku 1991.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová