O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 316

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, SOZ

 

Jednotný plán

K novému roku 1988 byl již tradičně vydán zásluhou Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě a dalších organizací t. zv. Jednotný plán kulturní, tělovýchovné a branné činnosti. Plán opět obdržely instituce a organizace města, poslanci, funkcionáři a vedoucí pracovníci. Plán seznámil s jednotlivými akcemi kalendářního roku, jejich termíny a odpovědností za realizaci. Obálka byla vytvořena propagačním úsekem Městského kulturního domu, obsahové zpracování, rozmnožení a distribuci provedly pracovnice MKD.

 

Kalendářní plán

Souběžně s Jednotným plánem byla vydána i jeho příloha nazvaná „Kalendářní plán akcí na rok 1988“, která měla širší využití a seznamovala s akcemi mimoškolního vzdělávání pro veřejnost, společenskými zábavami, zájmovou uměleckou činností, společenskými a politickými akcemi roku, jakož i akcemi sportovního a branného charakteru. Touto tiskovinou se občanům dostalo plných informací o plánovaných akcích v průběhu celého roku 1988.

 

Čestná uznání měst NV

Od ledna 1988 používal Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě nová tištěná čestná uznání a pamětní listy pro potřeby rady Měst NV i funkcionářům. Autorem listu byl Jaromír Čejka jehož barevný motiv – fotografie zimního lesa z Ochoze byl hlavním motivem levé části listu formátu A3. V pravé části pak byl zlatý znak města, doplněný textem. Tisk barevné fotografie provedla tiskárna Brno, dotisky znaku a textů vytvořila tiskárna ve Velkém Meziříčí.

 

Novoročenky

V počátku nového roku 1988 byly tradičně zaslány novoročenky s blahopřáními od představitelů Městského národního výboru, Městského výboru KSČ a dalších vedoucích pracovníků novoměstských institucí a podniků. Novoročenky měly tradičně dobrou výtvarnou úroveň a stejně, jako v minulosti byly hodnoceny kladně.

 

Novoměstský zpravodaj

Do dvanáctého roku své existence vstoupil Novoměstský zpravodaj. I v roce 1988 pracovala redakční rada ve tříčlenném složení: Jaromír Čejka, Jiří Maděra, Miloslav Dvořák. Schůze redakční rady se konaly zpravidla 4 x měsíčně a to z větší míry v prostorách místního gymnázia, v menší pak v kanceláři tajemníka Měst NV, ev. v prostorách MKD. Kolektiv redakční rady Novoměstského zpravodaje pracoval podle celoročního plánu práce, avšak pružně reagoval na aktuální zprávy určené ke zveřejnění. U příležitosti oslav Dne tisku, které se konaly na OV KSČ ve Žďáře n/S. byl Novoměstský zpravodaj co do grafické úpravy i obsahu hodnocen opět

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová