O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 315

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Socialistický závazek

 

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku 1988

 

 

Závazek

Plnění

Plnění v %

Oblast ekonomická

Investiční akce „Z“

 

 

 

Vytvořená hodnota díla (tis. Kčs)

5.550

5.948

107

při finančním nákladu

4.340

4.698

108

odpracováno brig. hodin celkem

150.000

176.280

117

z toho mládeží

21.000

19.220

92

bezplatně

126.000

119.450

95

Neinvestiční část akce „Z“ a ostatní akce

vytvořená hodnota díla (tis. Kčs)

2.907

3.100

106

při finančním nákladu

900

1.300

144

odpracováno brig. hodin celkem

306.000

283.618

93

z toho mládeží

55.000

49.553

81

bezplatně

210.000

215.332

103

vysázeno stromů a keřů (ks)

2.000

2.150

107

vysázeno lesních stromků (ks)

15.000

16.200

108

upraveno zelených ploch (m2)

75.000

75.000

100

nově založeno zelených ploch (m2)

2.000

2.600

130

sběr odpadových surovin (q)

6.600

8.970

135

z toho železa

3.700

5.180

140

Z celkového počtu brig. hodin odpracováno

na akcích volebního programu NF

190.000

206.280

108

na pomoc zemědělství

55.000

36.644

66

na ostatních akcích

211.000

216.974

102

 

Socialistický závazek byl zaměřen na plnění hlavních úkol volebního programu NF, na zvýšené všeobecné aktivity občanů, na trvalé zkvalitňování politicko-výchovné a organizátorské práce všech orgánů Měst NV a organizací NF. Výsledkem bylo zapojení širokého okruhu občanů do plnění plánovaných akcí „Z“, které jsou důležitým prostředkem uspokojování potřeb občanů a zlepšování jejich životních podmínek ve městě. V investiční akci „Z“ se podařilo úspěšně dokončit vodovod na Rokytně, náhr. smuteční síň, prodejnu domácích potřeb i stavbu vodovodu Pod zastávkou, která byla zahájena ve IV. čtvrtletí 1987. Dále se pracovalo na akcích MŠ Nová Ves, OÚNZ – lůžka. Původní plán v investičních akcích „Z“ roku 1987 – 2,438 tis HD byl povýšen a jeho skutečné plnění – vytvořená hodnota díla činila 5,948 tis. Kčs. Městský národní výbor vyslovil poděkování všem občanům, občanským výborům, závodům, organizací NF a všem, kteří se aktivně podíleli svým dílem na naplnění socialistického závazku města.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová