O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 314

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pravu drceného materiálu z kamenolomu, stavebního materiálu ze Stavebnin, dřeva z pily a jiného materiálu. Stavební četa drobné provozovny poskytuje soukromým stavebníkům především fasádnické práce. Svojí činností se rovněž podílí na stavebních akcích „Z“ města. Provozovna rovněž zprostředkovává soukromým stavebníkům zapůjčování stavebních mechanismů, jako jsou míchačky, stavební vrátek a lešení. Byl rovněž zahájen prodej stavebního písku z pískovny v Hrušovanech u Brna. Plánovaný prodej byl překročen o více jak 200 %. Již třetí rok je u drobné provozovny zavedena plakátovací služba, která má k dispozici 10 vylepovacích míst, tím se zamezilo samovolnému vylepování jakýchkoliv plakátů živelně. V letních měsících je v provozu přírodní koupaliště, které se nachází v prostoru Zahradníkova koutu v Ochoze. K dispozici jsou šatny na převléknutí, skluzavky a rovněž loděnice, kde si návštěvníci mohou zapůjčit loďku na projížďku po rybníce. Prostor pro neplavce je ve vodě ohrazen. Návštěvníci Novoměstska mají možnost využít služeb veřejného tábořiště drobné provozovny u rybníka Sykovec, které je v provozu od poloviny června do poloviny září, tedy tři měsíce. Je vybaveno hlavní budovou, ve které se nachází kancelář správce a společenská místnost s krbem. V dalších třech menších objektech jsou umístěna sociální zařízení a přípravna pokrmů vybavená vařiči. Jako zdroj pitné vody slouží studna. Pro nádoby na odpadky jsou vyhrazena místa a je zabezpečeno jejich pravidelné a včasné odklízení. Vedle hlavní budovy je parkoviště sloužící motoristům k zaparkování vozidel. Od března letošního roku byla u Drobné provozovny zavedena obchodní činnost. Její střediska se nachází v Městském kulturním domě. Při konání společenských i jiných akcí je zde otevřen bufet III. cenové skupiny, který poskytuje návštěvníkům občerstvení. V květnu byla uvedena do provozu vinárna rovněž III. cenové skupiny s obsluhou v I. poschodí Městského kulturního domu. Vstup do vinárny je zadním vchodem z nádvoří. Provoz byl zatímně stanoven na dva dny v týdnu a to v pátek a v sobotu od 19 hodin do 01 hodin po půlnoci. Podávány jsou alkoholické i nealkoholické nápoje, studená jídla, slané pečivo a pod. K poslechu i k tanci hraje reprodukovaná hudba. Ve vinárně je 50 míst u stolků a 6 míst u baru. Od 1. července 1988 převzala Drobná provozovna Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě od OPS ve Žďáře n/S. sklad plynu propan-butan a dvakrát v týdnu zajišťovala výměnu tlakových nádob s plynem pro potřeby občanů. V souladu s usnesením Městské konference Komunistické strany Československa pracovníci Drobné provozovny i v budoucnu budou dbát o uspokojování potřeb obyvatel a zkvalitňování i rozšiřování svých služeb.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová