O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 313

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Technické služby

Technické služby jsou organizací, která zajišťuje veřejně prospěšné služby pro Nové Město na Moravě a místní části, t.j. pro cca 12.000 obyvatel a v případě svozu pevného domovního odpadu pro 22.000 obyvatel spádové oblasti. Veškeré práce v působnosti technických služeb, t.j. opravy místních komunikací, zimní údržba, opravy a čištění silničních vpustí, údržba chodníků a veřejných prostranství, údržba a opravy veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně, provoz a údržba pohřebišť, zajišťovalo v roce 1988 celkem 28 pracovníků. Pro uvedené rozsahy prací to je zcela nedostatečný počet. V rámci údržby místních komunikací byly provedeny opravy ulic Radnická a v Petrovicích, o celkovém objemu 260 tis. Kčs. V rámci oprav chodníků byla ve spolupráci s OV č. 3 provedena oprava chodníku na Nezvalově ulici, byl vybudován chodník před smuteční obřadní síní, opraveny chodníky na náměstí Dr. Sekaniny, na Gottwaldově ulici a na ulici Pionýrů. Byly vyměněny vadné dopravní značky, obnoveny nátěry přechodů pro chodce, vyčištěny silniční spustě na sídlišti u nádraží. Při provádění zimní údržby bylo vyvezeno 570 nákladních aut sněhu z užších průjezdů městem. V průběhu roku město čistili ručně dva pracovníci denně, strojně bylo prováděno splachování místních komunikací a zametání chodníků. V tomto roce byl každému občanskému výboru dán vlastní kontejner, který byl vyvážen ve čtrnáctidenním cyklu. Pevný domovní odpad se v roce 1988 vyvážel celkem ze 23 obcí a z rekreačních středisek z okolí Nového Města na Moravě. Celkem se vyváží 5.950 ks popelnic o obsahu 110 l. Přímo ve městě je 60 kusů odpadkových košů, které byly vyprazdňovány jedenkrát týdně – v letním období 2 x týdně. V tomto roce bylo zakoupeno několik prolézaček pro dětská hřiště za 19 tis. Kčs, bylo rozmístěno 30 ks laviček, byl vyměněn písek v pískovištích. Při údržbě veřejného osvětlení bylo vyměněno 60 kusů světel na ulicích Tyršova, Smetanova, Křičkova, Gottwaldova, Žďárská. Byly instalovány 2 ks stožárů veř. osvětlení na Nečasově ulici, 1 ks na Brněnské, 2 ks v Olešné, byly obnoveny nátěry sloupů osvětlení. Při údržbě pohřebišť bylo dokončeno rozšíření katolického hřbitova, čímž bylo získáno 215 pohřebních míst.

 

Drobná provozovna Měst NV

Drobná provozovna Městského národního výboru poskytovala služby občanům, městskému národnímu výboru a zařízením sloužícím potřebám občanů. V současné době se Drobná provozovna zabývá několika oblastmi činnosti. Především to je provoz kamenolomu „U škrobárny“, který je situován na pozemcích Měst NV 1,5 km jižně od Nového Města na Moravě, nad údolím potoka Bobrůvky. Letos probíhala těžba na první etáži ve výši asi 597 metrů nad mořem. Podstatnou část ložiska tvoří šedobílé migmatické ruly arteritového typu. Vytěžená hornina se dále zpracovává v drtiči na lomový písek, drť a štěrk. Další činností Drobné provozovny je autodoprava, která zajišťuje pře-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová