O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 303

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V  historii našich národů je mnoho významných událostí, které natrvalo ovlivnily náš společenský vývoj a výrazně se zapsaly do evropských a světových dějin. Žádná z  nich však neznamenala takový přelom a neměla takový historický význam, jako vítězství pracujícího lidu v  únoru 1948. Letošní rok probíhal v  celé naší společnosti zcela ve znamení oslav 40. výročí této události.

 

V  našem městě se v  tomto roce, třetím roce osmé pětiletky, kladl v  oblasti politicko-organizátorské důraz na zajištění řádné přípravy pro vrcholná jednání stranických orgánů. U příležitosti a na počest 40. výročí Vítězného února a stranických konferencí byly přijaty individuální i kolektivní závazky. V  investiční akci „Z“ se prováděly práce na výstavbě první etapy smutečního areálu, základní a mateřské školy v  Nové Vsi, prodejny Jednoty ve Slavkovicích a v  druhé polovině roku na výpravní budově ČSAD u nově budovaného autobusového nádraží. Náročnou prací pokračovala rekonstrukce Gottwaldovy ulice, kde se prováděla kabelizace elektrického vedení, kanalizace a vodovod.

 

Větší pozornost byla v  tomto roce věnována údržbě a péči o veřejnou zeleň města. V  této oblasti odvedly největší díl práce Technické služby města a občanské výbory. V tomto roce se rovněž připravovaly projekční práce k  výstavbě lékárny a restaurace na Gottwaldově ulici, výstavbě čistírny odpadních vod, rozšíření prodejny Jednoty pod nemocnicí, výstavbě sběrny surovin a skládky pevných domovních odpadků.

 

V  kronikářském zápisu letošního roku se odrážení nejvýznamnější události, činnosti a práce našeho města.

 

Kronikářský zápis má tyto části:

 

I. Úvod

II. Činnost Městského národního výboru v  Novém Městě

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, SOZ

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

VI. Obyvatelstvo

VII. Požární zásahy

VIII. Výstavba města

IX. Místní části

X. Počasí

 

Nedílnou součástí kronikářského zápisu jsou přílohy:

 

1. Tiskoviny značené na okraji zápisu příslušným číslem pořadového listu v  červeném

bodu (O).

2. Fotodokumentace značená v  zápisu příslušným číslem pořadového listu

v  modrém bodu (O).

 

 

V  obou případech je číslo listu doplněno pořadovým číslem tiskoviny, nebo fotografie.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková