O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 300

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V  měsících lednu až březnu 1988 byl tříděn a zpracováván materiál ke kronice města. V  dubnu a květnu byl zpracován hrubý koncept zápisu, který byl společně s  dokumentačním projednán ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 16. května 1988 a schválen radou Měst NV v  Novém Městě na Moravě dne 18. května 1988. Zápis do kroniky byl proveden v  měsících červnu až srpnu 1988.

 

Současně s  kronikářským zápisem byla kronikářem zpracována soutěžní práce IV. celonárodní soutěže kronikářů ČSR zaměřená k  rozvoji socialistické tělovýchovy a sportu v  našem městě. Tato práce byla zpracována samostatně mimo rámec kronikářského zápisu roku 1987.

 

 

 

Razítko: Městský národní výbor

Nové Město na Moravě

okres Žďár nad Sázavou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková