O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

126 poslanců Městského národního výboru, 2 poslanci Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 65 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil místopředseda Městského národního výboru s. Jan Oppelt. Za okresní národní výbor se plenárního zasedání zúčastnil s. Musil. Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla pětkrát a na svých zasedáních projednávala: 19. února 1984 - schválila pořadník na dostavbu individuálních řadových garáží v lokalitě ,,Jarošova louka" v Novém Městě na Moravě, organizační řád Městského národního výboru, činnost komisí a poslanců za rok 1983. 23. února 1984 - plnění úkolů Městského národního výboru na úseku péče o staré občany. Projednala studii výstavby rekreačního a rehabilitačního střediska Pozemních staveb Brno (zahájení výstavby v roce 1985, doba výstavby tři roky), vzala na vědomí informaci odboru výstavby o přípravách výstavby hřbitova a smuteční obřadní síně. 15. března 1984 - výsledky hospodaření Městského národního výboru a jím řízených organizací za rok 1983, rada Měst NV převzala záštitu nad přeborem Svazarmu ČSR v moderním víceboji telegrafistů. 29. března 1984 - hodnocení činnosti kulturních zařízení Měst NV za rok 1983 a zprávu o činnosti kulturních zařízení ONV, které působí ve správním celku Městského národního výboru, projednala a schválila návrh na změnu ve funkci předsedy osvětové besedy v Radňovicích a jmenovala do funkce předsedy OB s. Martu Košíkovou. 12. dubna 1984 - projednala zajištění májových oslav, souhlasila se žádostí ved. lékaře polikliniky OÚNZ MUDr. Jiřího Koutného o povolení změny ordinační doby v měsících červenec-srpen z důvodu čerpání dovolených. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: s. Váchová - upozornila na úroveň vztahů ke starším občanům a na nutnost výchovy úcty ke stáří v rodině i ve škole. s. Ing. Peňáz - hovořil k cestovnímu ruchu a upozornil na nutnost dobře označit směrové ukazatele. s. Alena Albrechtová - mírový běh čs. mládeže formou štafety proběhne 7. května 1984 ve 12,25 hodin, trasa štafety jde přes naše město, zastavení bude provedeno na náměstí před májovou tribunou kde budou běžci pozdraveni zástupci Měst NV, Mě V KSČ, Měst V NF. Školy pro tuto akci vyrábějí slavnostní štafetové stuhy s nápisy: ,,Dejte šanci míru". Ředitel silničního vývoje, provoz Nové Město na Moravě informoval plenární zasedání o výměně dopravních značek. Do konce měsíce května 1984 budou vyměněny značky na silnicích I. třídy mimo směrové ukazatele na náměstí. V závěru plenárního zasedání poděkoval s. Jan Oppelt účastníkům za pozornost a aktivitu a seznámil s datem dalšího plenárního zasedání.

3. plenární zasedání 3.plenární zasedání se konalo 28. června 1984 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě za účasti 125 poslanců Městského národního výboru, 3 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslance Krajského národního výboru a 57 občanů a hostů. Plenární zasedání řídil předseda Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě s. Petr Klapač. Za okresní národní výbor byla přítomna s. Antlová.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová