O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pokračování kronikářského zápisu roku 1983 z kroniky díl V. ze strany 395

 

V. Tělovýchova a sport, Zdravotnictví

 

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě evidovala k 31. 12. 1983 celkem 1114 členů, z toho 606 dospělých, 140 dorostenců a dorostenek a 368 žáků a žákyň. Celkem v roce 1983 bylo přijato 158 nových členů a oproti roku 1982 se členská základna zvýšila o 41 členů. Tělovýchovná činnost a sport jsou organizovány v deseti sportovních oddílech, v odboru ZRTV a v odboru turistiky. Nejpočetnější je odbor ZRTV, ve kterém cvičí 333 členů, oddíl lyžování s 315 členy, oddíl kopané se 163 členy, volejbalový oddíl s 97 členy, oddíl tenisu se 70 členy. Další oddíly – košíková, cyklistika, kuželky, moderní gymnastika, vzpírání a odbor turistiky jsou méně početné. Nejslabší je početně oddíl atletiky, jehož činnost se nepodařilo zaktivovat. Všechny oddíly se zúčastňují soutěží okresních i krajských, oddíl lyžování i soutěží republikových a celostátních. Přitom je věnována pozornost zejména soutěžím dorostu a žactva, ve kterých jsou již delší dobu dosahovány velmi dobré výsledky. O výkonnosti sportovců TJ Nové Město na Moravě svědčí počty získaných výkonnostních tříd. Členové TJ získali 86 výkonnostních tříd žactva, 365 výkonnostních tříd dorostu, dospělí členové pak 23 III. tříd, 19 II. tříd, 8. I. tříd a 1 mistrovskou třídu. O výchovu sportovců pečuje 37 cvičitelů, 54 trenérů a 68 rozhodčích. Pozornost byla věnována i všestranné tělesné přípravě členů TJ. Svědčí o tom počty získaných odznaků zdatnosti a to 24 DOZ, 59 BPPOV a 34 PPOV. Z celkového počtu 117 odznaků je 9 stříbrných a 108 bronzových. Členové TJ mimo soutěží organizují i řadu akcí pro občany i mládež – nečleny ČSTV. Jedná se např. O „100 jarních kilometrů“, jednodenní výlety pořádané odb. turistiky, náborové turnaje žáků v tenisu, turnaje pro mládež ve volejbalu, volejbalový turnaj „medlovské léto“, párkové závody na lyžích, spoluúčast při pořádání lyžařsko-turistické akce „Po stopách Zlaté lyže“, tělovýchovné akademii, závodu míru mládeže, besedy apod. Členové TJ jsou vedeni i k plnění celospolečenských úkolů, jako je pomoc zemědělství, brigádnická pomoc všeho druhu, dárcovství krve, sběr surovin a pod. I v těchto úkolech TJ plní své závazky jak ukazují vykázané počty odpracovaných hodin za rok 1982: Akce „Z“ 537 hodin, údržba tělovýchovných zařízení 5.588 hodin, pomoc zemědělství 837 hodin, činnost cvičitelů, trenérů, rozhodčích 11.239 hodin. Sběr surovin: papír 612 kg, železo 181 kg, textil 108 kg. Měřítkem politicko výchovné práce funkcionářů a trenérů je organizování soutěže o titul „Vzorný“ v TJ. Tělovýchovná jednota bude obhajovat udělený titul „Vzorná tělovýchovná jednota“ a počínaje rokem 1985 bude soutěžit o získání bronzového odznaku. V soutěži o získání titulu „vzorný kolektiv mládeže“ a „vzorný oddíl“ soutěží oddíly lyžování, kuželek, tenisu, moderní gymnastiky, turistiky a cyklistiky. Na činnost odborů a oddílů byla v roce 1983 dána dotace 254 tis. Kčs. V rámci úsporných opatření se tato dotace pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová