O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 297

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

velkou názornou agitací. Místní rozhlas byl využit k  vysílání dobře připravených pásem za účasti dětí ze základní školy. Toto vše bylo uvedeno k  39. výročí Vítězného února, májovým dnům, Slovenskému národnímu povstání a k  70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K  Únoru, 9. květnu a VŘSR byly navíc uskutečněny oslavy s  kulturním programem místních škol. V  podvečer 1. máje se občané obce zúčastnili pálení Vatry míru s  následujícím lampiónovým průvodem dětí obcí. Rovněž k  MDŽ a MDD byly připraveny OV ve spolupráci s  organizacemi NF hodnotné akce. Při tradičních lyžařských závodech dětí a mládeže byli nejlepší jednotlivci oceněni diplomem a drobnými dárky. Při směnách NF odpracovali občané celkem 736 brigádnických hodin, převážně na úpravě komunikace, jejíž finanční náklad představoval 734 tis. Kčs. Mimo to občané provedli úpravu veřejných prostranství, ošetření veřejné zeleně a uklidili okolí svých domů. Při pomoci zemědělství odpracovali na žňových pracích i při sběru brambor celkem 826 brigádnických hodin. V  obci bylo uskutečněno 5 besed a 8 přednášek různorodého charakteru (zdravotnictví, dopravní výchova, JSBVO, požární prevence, tabakismus, alkoholismus, drogy atd.). Místní ZO SSM a ZO SPO uspořádaly dvě taneční zábavy s  dobrou úrovní. Vybavení i umístění místní lidové knihovny je dobré. Knihovnice V. Buchtová má velmi dobré úspěchy převážně při práci s  mládeží. Počet výpůjček činil v  roce 1987 celkem 1. 669 přičemž stálý počet čtenářů byl 85, což je 25,3 % z  počtu obyvatel Zubří. Knihovnice v  průběhu roku uspořádala 6 besed a 6 výstavek tematicky zaměřených k  nově vydávaným knihám.

 

 

 

 

X. Počasí

 

V  roce 1987 bylo v  Novém Městě na Moravě zaznamenáno následující počasí:

Leden – na Nový rok panovalo velmi teplé počasí s  občasným deštěm a nezvykle vysokou teplotou +6oC. Sněhová pokrývka takřka neexistuje. Následující den nastává prudká změna, ochladilo se, střídavě sněží a prší, v  odpoledních hodinách je měřena teplota -2oC. A už 3. ledna klesá teplota až na -10oC s  drobným sněžením cca 5 cm sněhu. V  období od 4. do 7. ledna teploty mírně poklesly v  průměru na -5oC s  občasným sněžením. 7. ledna napadlo 35 cm nového sněhu při -6°C. 8. ledna ráno měřeno -15°C, přes den vlivem jasného slunečného počasí teplota dosáhla -5°C ale večer opět -10°C. Následující dny panovala ve městě krutá zima s  mrazy od -15°C do -10°C, občasným sněžením a ostrým severním větrem. 16. ledna dosahovala sněhová pokrývka 40 cm. Teprve od 7. ledna se počasí začíná měnit vlivem mlhy, teploty v  průměru okolo -5°C. následující období je

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková