O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 296

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

moci zemědělství bylo odpracováno 138 brigádnických hodin převážně na polnostech Plemenářského podniku Žďár n/S. Občanský výbor připravuje do dalšího období výstavbu dětského hřiště. Nejaktivnější složkou Národní fronty v  obci je základní organizace Svazu požární ochrany. V  tomto roce uspořádala besedu s  občany na téma požární prevence. Provedli rovněž kontroly všech domů a upozornili na závady požárního charakteru. 29. října 1987 byla v  turistické chatě TJ uspořádána veřejná schůze KSČ. V  diskusi byly rozebrány otázky výstavby obce, zásobování a spojení ČSAD s  Novým Městem na Moravě. Občanský výbor spolupracoval i s  TJ Nové Město při akcích, které byly uskutečněny v  chatě TJ.

 

Vlachovice

Činnost občanského výboru v  místní části Vlachovice je dlouhodobě omezována vleklou rekonstrukcí kulturního domu. Stísněné uživatelské prostory slouží jen pro ty nejdůležitější činnosti. Ideově- politická činnost je z  největší míry prováděna prostřednictvím relací místního rozhlasu, vlajkoslávou a vytvářením malé i velké názorné agitace v  prostoru obce. Toto bylo provedeno k  39. výročí Vítězného února, k  9. květnu – Dni osvobození a k  70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Občané obce se tradičně výtečným způsobem zhostili brigádnické činnosti jak v  rámci jarních i podzimních směn Národní fronty, tak i v  pomoci zemědělským organizacím při žňové a bramborové kampani. Byly provedeny úpravy veřejných prostranství obce, natřeno zábradlí u zastávky ČSAD, ošetřena veřejná zeleň, občané si upravili okolí svých domů. Celkem bylo na veškeré brigádnické činnosti odpracováno více než 1. 200 brigádnických hodin. V  měsíci březnu byla uspořádána již tradiční oslava MDŽ spojená s  besídkou dětí, které v  závěru oslavy předaly přítomným ženám drobný dárek. Po oslavě se i letos uskutečnil oblíbený dětský karneval. Na veřejné schůzi KSČ, která byla dostatečně navštívena byly kritizovány postoje nadřízených orgánů z  hlediska dokončení rekonstrukce kulturního domu, zásobování obce, úklid sněhu v  zimních měsících. Knihovna v  obci je už od roku 1984 uzavřena z  důvodů rekonstrukce budovy. Je nebezpečí, že za tohoto stavu bude knihovna zrušena a knihovní fond bude převezen do Městské knihovny v  Novém Městě na Moravě.

 

Zubří

Občanský výbor v  Zubří vykazuje dlouhodobě velmi dobrou činnost a to jak při práci s  občany, tak hlavně při práci s  mládeží. Bezesporu významný podíl na těchto výborných výsledcích obce má předsedkyně OV a ředitelka místní základní školy s. Eva Holá. I v  tomto roce pracoval OV velice dobrým způsobem. Všechna výročí ideově-politického charakteru byla vzpomenuta vlajkovou výzdobou, kvalitně zpracovanou malou i