O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 295

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Při všech těchto oslavách vystupovaly v  kulturním programu děti místních škol pod vedením svých soudružek učitelek. V  kulturním domě byla rovněž uskutečněna oslava MDŽ s  programem, kdy v  závěru obdržely přítomné ženy kytičku a drobný dárek. V  rámci MDD byl na místním hřišti uspořádán zábavný dětský den se soutěživými a zábavnými hrami. U příležitosti 70. výročí VŘSR prošel obcí lampiónový průvod dětí a mládeže. Složky NF v  místě též uskutečnily tradiční lyžařské závody dětí a mládeže. Vítězové obdrželi diplomy a drobné dárky. Velmi dobře v  obci pracuje ZO KSČ, která pravidelně informuje občany prostřednictvím svého výboru ev. občanského výboru o všech důležitých akcích obce. Velice kladně je hodnocena práce aktivu Sboru pro občanské záležitosti. Členové aktivu sledují významná výročí občanů v  obci, přicházejí za nimi s  blahopřáním a drobnými dárky (výročí svateb, vstup do manželství, narození dítěte apod.). Slavkovický aktiv SPOZ je prvním, který v  obci pořádá občanské pohřby. Bohatá byla i činnost brigádnická. V  hojném počtu se občané zúčastnili směn Národní fronty, letní i podzimní pomoci při zemědělských pracích. Na březnové veřejné schůzi KSČ byla projednána možnost výstavby nové prodejny Jednoty. V  průběhu roku byly prováděny průběžně opravy kulturního domu. Jednalo se o úpravy kotelny, zateplení stropu, opravu nových schodů před KD a opravy WC. Byla též provedena generální oprava hřiště u místního rybníka. Bylo též provedeno přesné zaměření geodetického charakteru pro celé katastrální území Slavkovic. Místní lidová knihovna vykazovala po celé období roku 1987 velmi dobrou činnost, přestože knihovnici, která je na mateřské dovolené, zastupoval ing. M. Lácha. V  příštím roce se opět knihovnice vrací do své funkce. Počet výpůjček byl 1. 408. Počet stálých čtenářů je 128 což je 34,6 % z  počtu obyvatel. V  knihovně bylo v  tomto roce uspořádáno 31 besed a 31 výstavek tematicky zaměřených k  novým knihám.

 

Studnice

Místní část Studnice je početně nejmenší obcí, kde je spíš tendence úbytku obyvatel než naopak. Z  toho důvodu je činnost občanského výboru omezena. OV spolupracuje s  OV v  obci Rokytno, přičemž některé akce provádějí společně. Přesto však je třeba objektivně říci, že i přes určitý handicap práce docílil OV Studnice dobrých výsledků. V  rámci všech politických výročí roku byla obec vždy vyzdobena státními vlajkami a pečlivě zpracovaná malá názorná agitace formou výzdoby vývěsních skříněk organizací NF. Oslavy výročí se přímo v  obci nekonaly, ale část občanů se těchto oslav zúčastnila v  obci Rokytno. Při jarních a podzimních směnách Národní fronty odpracovali občané celkem 137 brigádnických hodin, hlavně na opravě požární zbrojnice. Tradičně též byla upravena veřejná prostranství i okolí domů obyvatel obce. Při po-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková