O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 293

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

deže s  krátkou kulturní vložkou. Po této akci prošel obcí lampiónový průvod dětí a mládeže. Stejně jako v  minulých letech se občané obce angažovali v  brigádnické činnosti. Při jarních i podzimních směnách Národní fronty bylo odpracováno mnoho hodin na zlepšení životního prostředí obce, převážně se jednalo o úklid veřejných prostranství, vysazování zeleně, údržbu a opravy stávajících zařízeních a pod. Při brigádách na pomoc zemědělství bylo odpracováno celkem 473,5 hodin, převážně na sezónních pracích při žních a při sběru brambor. Z  toho členové SRPŠ odpracovali 145 hodin. Při sběru kamení na polích JZD Vzlet Nové Město na Moravě bylo odpracováno 36 hodin. Při veřejné stranické schůzi, které se zúčastnila většina obyvatel obce byly diskutovány otázky životního prostředí, výstavby a zásobování.

7. listopadu byla složkami Národní fronty uspořádána veřejná lidová zábava s  velmi dobrou návštěvou i společenskou úrovní. V  zimních měsících pak proběhly v  obci párkové závody s  následujícím karnevalovým rejem masek, kterých se zúčastnilo 63 dětí a mládeže. Místní lidová knihovna je dobře vybavena i umístěna. Dlouholetý problém vytápění byl v  tomto roce vyřešen instalací akumulátorových elektrických kamen. Vedoucí knihovny je V. Librová. V  roce 1987 bylo uskutečněno 1.777 výpůjček, což bylo o 19 více než v  minulém roce. Počet stálých čtenářů je 52 (11,7 % z  počtu obyvatel). Úkolem MLK v  Pohledci by do dalšího období měl být nábor nových čtenářů.

 

Radňovice

V  roce 1987 bylo v  místní části Radňovice prostřednictvím Osvětové besedy a Občanského výboru realizováno celkem 8 přednášek a 5 besed, které byly tematicky zaměřeny k  různým oblastem. Nejvíce navštívené, které se těšily zájmu obyvatel byly přednášky z  oblasti zdravovědy, turistiky, vědy a techniky, zahrádkářství a chovu drobného zvířectva. Mimo to proběhly úspěšné besedy k  Únorovému vítězství čsl. pracujícího lidu, Dni osvobození a 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K  oslavě Mezinárodního dne žen se konala pro občanky obce oslava s  bohatým kulturním programem dětí. K  Mezinárodnímu dni dětí byl pro děti uspořádán karneval s  množstvím sportovních i zábavných soutěží. Veřejné schůze KSČ se zúčastnil dostatek občanů, kteří k  zástupcům vyšších orgánů vznášeli připomínky ke zkvalitnění práce a starostlivosti pro rozvoj obce, hlavně na úseku výstavby, zásobování a lepší dopravy. Při brigádnické činnosti ať už při jarních nebo podzimních směnách bylo při zvelebení obce odpracováno celkem 526 brigádnických hodin. Dobrá byla i pomoc občanů JZD Vzlet při žňových a podzimních pracích. Občané si vlastní péčí upravili v  jarních měsících své domky i jejich okolí. V prosinci byly zásluhou organizací NF uskutečněny tradiční párkové závody dětí a mládeže, kterých

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková