O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 288

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nel velké názorné agitace i transparenty byly v obci instalovány nejen k výročí Února, ale i k májovým oslavám a k 70. výročí VŘSR. V rámci oslav Mezinárodního dne žen byla uspořádána tradiční besídka pro všechny ženy obce s milým programem dětí a mládeže. Po besídce dostaly účastnice od dětí drobný dárek a kytičku. Na této akce se nejvíce podílel občanský výbor a dvě neaktivnější složky Národní fronty v obci – Český svaz žen a Svaz požární ochrany. K 70. výročí VŘSR byla uspořádaná manifestace s kulturním programem. Dobrých výsledků v tomto roce dosáhlo výpůjční místo knihovny pod vedením J. Kříže. Počet výpůjček knih v roce 1987 byl 464, což bylo o 315 více než v roce minulém. V průměru to je 2,6 výpůjček na jednoho obyvatele. Čtenářů je v místě celkem 25, což představuje 14,2 % z celkového počtu obyvatel Hlinného.

 

Jiříkovice

V místní části Jiříkovice byly v roce 1987 oslaveny všechny ideově politické akce důstojným způsobem. Občanský výbor, který od svého zvolení pracuje už rok zajistil v obci vlajkovou výzdobu, panely velké názorné agitace, ale i výzdobu skříněk malé názorné agitace. Rovněž prostřednictvím místního rozhlasu byly při každé politické události vysílané relace. Všechny akce Městského národního výboru a Městského kulturního domu byly popularizovány. Z hlediska výstavby v obci bylo hlavním úkolem občanského výboru pokračovat v budovatelské akci „Z“, t. j. v dalším postupu prací při výstavbě kanalizace v obci. Projekt byl zpracován Ing. Vrbou a doc. Ošlejškem z Brna. Akce je naplánovaná do dvou etap. Rozpočtová cena první části je 323.584 Kčs. Bude se jednat o horní části obce. Na této akci již bylo odpracováno občany Jiříkovic 1.189 brigádnických hodin. Při těchto pracích již bylo položeno celkem 200 běžných metrů kanalizačních rour. Občané obce pečovali o své domky a jejich úpravu okolí. Přispívají tím především k tomu, aby se v obci dobře žilo v hezkém životním prostředí. V tomto roce opravovali svoje domy následující občané: Fr. Dobrovolný, J. Kučera (omítání domu), F. Procházka (rozšíření garáže). Kulturně společenský život v obci nedosahuje takové úrovně jako v minulých letech. Občané sice využívají Městský kulturní dům a jeho zařízení v Novém Městě na Moravě, ale naše vlastní zařízení v obci je využito zcela nepatrně. Ovlivňuje to zejména to, že se v místním kulturním domě v zimním období netopí, čímž je prakticky vyřazen z provozu. Navíc na vesnici v letním období je minimum času k pořádání akcí vlivem zemědělských prací a tedy těžiště této činnosti by logicky mělo být právě v zimním období. Na velmi dobré úrovni v obci je aktiv Sboru pro občanské záležitosti, který se orientuje na životní jubilea starších občanů, na blahopřání ke zlatým svatbám spoluobčanů a další akce. Zasílá rovněž blahopřání novomanželům

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková