O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 287

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bylo povoleno celkem 13 nových bytových jednotek v rodinných domcích, z toho 2 ve formě přestavby stávajícího objektu. Zkolaudováno bylo celkem 26 bytových jednotek, z toho 10 v rekonstruovaných objektech.

 

Výstavba nového SOUE k. p. Chirana

 

Za přítomnosti zástupců stranických a státních orgánů byl dne 28. srpna 1987 položen základní kámen nově zahajované stavby Středního odborného učiliště koncernového podniku Chirana v Novém Městě na Moravě. Stávající odborné učiliště, které bylo založeno v roce 1952, zabezpečovalo n. p. Chirana pracovní síly pro výrobu chirurgických a dentálních nástrojů, vyučené v oboru chirurgický nástrojař. Kapacitní možnosti učiliště, které bylo umístěno v nevyhovující budově, nemohlo potřebu podniku na rozšíření učebního oboru zajistit, a proto se vedení podniku rozhodlo pro výstavbu učiliště nového, kde bude mít část absolventů získat střední odborné vzdělání s maturitou. Stavba, kterou vyprojektoval Keramoprojekt Brno, si vyžádá asanaci stávajících budov učiliště Na Bělisku a kompletní novou výstavbu o celkových nákladech téměř 37 milionů Kčs. Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby činí 34 milionů Kčs. Z toho téměř 32 milionů Kč stavebních investic provádí ZRUP Příbram, závod Nové Město na Moravě. Vyšším dodavatelem technologií v hodnotě téměř 2 milióny Kčs je koncernový podnik Chirana. V komplexu budov jsou učebny, dílny, tělocvična a stravovna pro 216 žáků, dále pak internát pro 72 žáků a provozní budova. Výstavba učiliště, která má být dokončena v červenci 1990, bude znamenat významný krok ke zkvalitnění výuky.

 

IX. Místní části

 

Hlinné

V průběhu roku 1987 se aktivita občanů v obci Hlinném projevila výrazně v brigádnické účasti jak na směnách Národní fronty v jarních měsících, tak i na podzim. Při jarních směnách bylo odpracováno občany celkem 500 brigádnických hodin převážně při výsadbě okrasných stromů a keřů na veřejných prostranstvích, stávající zelené plochy byly ošetřeny. Při sběru kamene na polích Jednotného zemědělského družstva ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě bylo odpracováno 130 brigádnických hodin a na pracích při úpravě vodojemu v Jamách celkem 240 hodin. Mimo to byla v obci vyčištěna požární nádrž a vyměněn plot u místního koupaliště, to vše při 80 brigádnických hodinách. Tato aktivita občanů byla kladně hodnocena v rámci veřejné stranické schůze i ze strany nadřízených orgánů. Z ideově politických oslav je třeba jmenovat dobrou účast občanů i mládeže při vzpomínce na výročí Vítězného února s kulturní vložkou dětí. Kvalitní byla i výzdoba obce. Vývěsní skříňky společenských organizací, nově zhotovený pa-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková