O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 285

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

valém železářství. Bylo zjištěno, že objekt je v asanci. Byla provedena lokalizace požáru a likvidace ohniska. 7. listopadu 1987 v 0:04 hodin byla hlášena havárie osobního automobilu Š 120 SPZ ZRB 44 – 43 na silnici Nové Město – Maršovice. Hlášení podala s. Filipová z OÚ sboru PO Žďár n/S. Jednotka byla přivolána k asistenci při likvidaci havárie a uvolňování osob z havarovaného vozu.

 

VIII. Výstavba města

 

Investiční akce „Z“

V oblasti investičních akcí „Z“, bylo celkově v roce 1987 dosaženo dobrých výsledků. Plán výstavby byl v průběhu roku zpřesňován a celkově povýšen v hodnotě díla o 1 mil. Kč. Ve stanovených termínech výstavby byly ukončeny stavby vodovodu Rokytno, obchodní středisko domácích potřeb, náhradní smuteční síně a vodovodu Pod zastávkou. Překročení plánu výstavby roku 1987 bylo dosaženo u staveb – přístavba mateřské školy Nová Ves a lůžek Okresního ústavu národního zdraví v nemocnici. Plnění plánu podle jednotlivých akcí je vyjádřeno v následující tabulce:

 


AKCE

upravený plán 1987

skutečné plnění (tis.)

HD

FN

HD

FN

vodovod pod zastávkou

500

380

500

346

vodovod Rokytno

629

438

623

436

obchod. středisko DP

440

350

440

308

MŠ Nová Ves

690

550

930

744

lůžka nemocnice OÚNZ

800

657

3090

2472

náhradní smuteční síň

365

295

365

331

celkem

3418

2670

5948

4637

 

Splnění plánu na 174 % bylo především vázáno na zajištění dostatečných finančních zdrojů. Zde bylo využíváno především prostředků FRR NV, které v průběhu roku nebyly tvořeny v takové výši a tempu, jako byla jejich potřeba. Měst NV v Novém Městě na Moravě zajišťoval k financování akcí „Z“ prostředky jednak ze státního fondu vodního hospodářství, jednak v rámci sdružení finančních prostředků a to na stavbu vodovodu Pod zastávkou. Přes vysoké plnění plánu akce „Z“ a dodržení plánovaných termínů výstavby jednotlivých staveb nelze přehlédnout nedostatky. Jednalo se např. o rozšíření stavebního programu u přístavby mateřské školy v Nové Vsi bez předchozího odsouhlasení Měst NV, překročení plánovaných rozpočtových nákladů u stavby náhradní smu -

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková