O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 284

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kého muzea tajemníkem Měst NV s. Jaromírem Čejkou. Na místo ohrožení vyjela jednotka s PS – 20 v počtu 1 + 1 požárníků. V průběhu 120 minut bylo provedeno odstranění sněhových převisů a jednotka se vrátila na základnu. 26. března 1987 byl hlášen požár sociálního útulku ČSD traťová distanc Tišnov TO Nové Město na Moravě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár zachvátil celý objekt o ploše 3,5 x 6 m. Pomocí jednoho proudu C byla provedena likvidace požáru. Požárem byl prakticky zničen celý sociální útulek bez jakékoliv újmy na zdraví. 9. dubna 1987 bylo v 11:26 hodin nahlášeno zatopení vodou části čtvrti Nové Město na Moravě – Mírová ul. a ul. Figurákova. Vyslaná jednotka pročistila a propláchla zanešené vpustě kanálu a po zásahu se vrátila na základnu. 15. května 1987 byl ve 14:38 hodin hlášen požár auta z parkoviště pod nemocnicí. Případ byl hlášen sanitní službou. K místu vyjela CA 25 RTHP s 1 + 2 požárníky. Po příjezdu na místo bylo zajištěno, že byl požár uhašen majitelem vozidla. 19. května 1987 byl hlášen požár z léčebny TBC na Buchtově kopci. Po příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení za účelem ověření příjezdových časů. Po zhodnocení cvičení se jednotka vrátila na základnu. 15. června 1987 bylo hlášeno v 4:10 hodin zatopení rodinného domku v Novém Městě na Moravě pí. Štejdířové, ulice Jánská. Vyslaná jednotka provedla odčerpání vody a zajištění vodovod. rozvodu. 16. července 1987 ve 12:44 hodin byl ohlášen požár kostela v Jimramově. Ohlásil pan Koutný z MNV Jimramov. K případu vyjela jednotka CAS 25 RTH 8 1 + 2 požárníci. Na místo zásahu se dostavila v 13:15 hodin. Jednotka zasahovala v předním prostoru požáru. PÚ Nové Město se dostavil později na žádost velitele i s plošinou (15:15 hodin). Po likvidaci požáru se obě jednotky vrátily na základnu. 14. srpna 1987 v 18:34 hodin byl hlášen kouř z domu č. 97 na Sekaninově náměstí. Dobrovolní příslušníci sboru vyjeli k požáru s CAS 5 v počtu 1 + 2 v 18:39 hodin. Po příjezdu byl proveden výstup po žebříku do 1 patra domu a zjištěna příčina kouře. Jednalo se o hoření masa v hrnci na vařiči. 18. září 1987 bylo hlášeno zatopení rodinného domku v Novém Městě na Moravě – pí. Šírová, čerpání vody. 5. října 1987 byl hlášen požár kolny pod bufetem na Sekaninově náměstí v Novém Městě na Moravě. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o objekt určený k asanaci. Byla učiněna opatření proti rozšíření požáru na okolní budovy. Po vyhoření hořlavých materiálů byla provedena likvidace – stržení střechy a zdí. 5. listopadu 1987 byl hlášen v 6:10 hodin požár odpadků na Gottwaldově ulici v Novém Městě na Moravě naproti Domu služeb – v bý -

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková