O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 278

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Všichni účastníci pochodu tradičně obdrželi pamětní list a plaketu.

 

Štafeta 300 x 300 m

Na počest 30. výročí založení ČSTV se mezi I. a II. základní školou v Novém Městě na Moravě uskutečnila 26. června 1987 štafeta 300 x 300 m, která se konala pod záštitou tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě, o putovní pohár předsedy TJ. Vítězem se stala II. základní škola, ceny předal místopředseda TJ ing. Josef Lazárek. Letošní, již 3. ročník ukázal stoupající zájem dětí o sportovní činnost. Nejlepšího času dosáhl na svém úseku F. Havelka z 8. ročníku II. ZŠ – 41,7 sec.

 

Přijetí funkcionářů ÚV ČSTV

Členy předsednictva výboru svazu lyžování ÚV ČSTV a ČSSR, ČSR a SSR vedené Dr. P. Klapušem, M. Prokopem a JUDr. M. Schellingem, kteří na Studnicích ve dnech 23. – 25. 10. 1987 jednali o náročných úkolech svazů v olympijském roce 1988, přijal v pátek 23. října 1987 v obřadní síni předseda Měst NV Petr Klapač. Následující beseda s funkcionáři města byla především věnována přípravě Světového poháru 1988 a 50. ročníku Zlaté lyže ČMV.

 

Založení kynologického klubu

Z oblasti branných sportů je třeba zaznamenat, že 28. ledna 1987 byl při ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě založen kynologický klub. Do konce roku se rozrostla členská základna na 32 členů. Služební plemena jsou zastoupena 22 psy, společenská plemena třemi psy. I když je většina členů kynology začínajícími, byly za rok 1987 složeny se psy tři zkoušky z výkonu. Společenská aktivita klubu se projevila účastí psovodů na oslavách 1. máje, dále pak šesti ukázkami výcviku služebních psů pro děti u příležitosti MDD a letních pionýrských táborech. Na pomoc v zemědělství bylo odpracováno v rámci brigádnické činnosti 250 hodin, dalších 470 hodin pak při výstavbě vlastního cvičiště.

 

 

Zdravotnictví

V roce 1987 oslavil OÚNZ se sídlem ředitelství v Novém Městě na Moravě 35 socialistického zdravotnictví v okrese Žďár nad Sázavou. K tomuto výročí vydal brožurku, která podala ucelený přehled stavu zdravotnictví okresu za uplynulá léta se zaměřením na vývoj zdravotnictví, období II. světové války, vznik a vývoj soc. zdravotnictví, současnost, vědeckou, výzkumnou a publikační činnost. Brožura je doplněna řadou statistických údajů v tabulkové části, řadou barevných i černobílých fotografií. V roce 1987 se počet lůžek v nemocnici v Novém Městě na Moravě nezměnil. Od 1. ledna 1987 bylo zrušeno II. ženské oddělení v Mostišti, 25 lůžek ženského oboru bylo reprofilizováno na lůžka oboru TRN, z důvodu rekonstrukce však tato lůžka byla po celý rok uzavřena. Během I. pololetí byla rovněž uzavřena lůžka infekčního oddělení pro celkovou rekonstrukci infekčního pavilonu nemocnice. Hospitalizace nemocných byla pro tuto dobu zajištěna na infekčním oddělení OÚNZ Jihlava. V průběhu roku bylo na odděleních nemocnice hospitalizováno 17.899 pacientů, což bylo oproti minulému roku méně (19.045). Nemocnice nesplnila plánovanou

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová