O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 277

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Padesátka veteránů bílé stopy Lyžařský oddíl TJ Nové Město na Moravě uspořádal na počest oslav 100. výročí organizovaného lyžování v ČSR a 30. výročí vzniku ČSTV 9. ročník Padesátky veteránů bílé stopy 1987. Tento závod proběhl 28. února v lyžařském areálu u hotelu SKI v Novém Městě na Moravě a jel se jako přebor Jm kraje ve vytrvalostním běhu mužů a žen a současně byl zařazen do soutěže „Liga dálkových běhů na lyžích“. Startovalo se na tratích 10; 20; 25 a 50 km. Závodů se zúčastnilo 250 účastníků, kteří byli s celkovou organizací závodu v našem městě tradičně velmi spokojeni.

Hodnocení závodu ZL Za účasti předsedy ÚV ČSTV Antonína Himla proběhlo dne 8. dubna 1987 závěrečné hodnocení závodu Zlatá lyže Českomoravské Vysočiny 1987. Setkání, které proběhlo v zasedací místnosti JZD Vzlet Nové Město na Moravě, se dále jako hosté zúčastnili předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport Úřadu vlády ČSSR M. Štrunc, vedoucí tajemník OV KSČ ve Žďáře n/S. J. Matyáš, místopředseda KNV a předseda KV ČSTV s. Jambor, předseda VSL ÚV ČSTV K. Smola a další čestní hosté. Součástí hodnocení závodu bylo i seznámení přítomných s přípravami Světového poháru 1988 v běhu na lyžích mužů. Všichni zúčastnění se pochvalně vyjádřili k úsilí novoměstských lyžařů při pořádání mezinárodních závodů a popřáli novoměstským organizátorům hodně zdaru při přípravě SP 1988.

Anketa Král bílé stopy 1987 Tělovýchovné jednotě a jejímu lyžařskému oddílu, stejně jako celému Novému Městu na Moravě se dostalo cti, přijmout nejlepší československé lyžaře uplynulé sezóny při příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Král bílé stopy 1987. Slavnostní akt uspořádal LO TJ pod patronací Měst NV z pověření VSL ÚV ČSTV a lyžařské sekce Klubu sportovních redaktorů Českého svazu novinářů dne 29. května 1987 v sále MKD v Novém Městě na Moravě. Ve slavnostně a vkusně vyzdobeném sále MKD byl Králem bílé stopy za rok 1987 korunován mistr světa ve skoku na lyžích Jiří Parma, na dalších místech skončili L. Švanda, A. Bíreš, J. Klimko, L. Milanová a P. Jurko. Naše město se stalo i místem zasedání předsednictví VSL ÚV ČSTV, ocenění sportovci se zúčastnili besedy se žáky sportovních tříd i pozdějšího přijetí lyžařské delegace předsedou Měst NV Petrem Klapačem. Naše město tak i v květnu žilo lyžováním. Celá akce se novoměstským pořadatelům zdařila o čemž svědčil nejen nebývalý zájem novoměstské veřejnosti, ale i pochvalná slova uznání od našich hostů. Na vysoké úrovni slavnostního vyhlášení se velkou měrou zasloužila výzdoba a scénická úprava jeviště Miloslava Dvořáka a novoměstských škol, které připravili působivý kulturní program.

18. ročník 50 kilometrů Vysočinou V rámci májových oslav a výročí osvobození uspořádala tělovýchovně branná komise, ZV ROH a JSBVO k. p. Chirana Nové Město na Moravě dne 9. května 1987 již 18. ročník dálkového pochodu „50 km Vysočinou“. Pochodu se zúčastnilo 3.442 turistů z celé republiky, kteří si mohli zvolit trať od 10 do 50 km. Trasy vedly chráněnou krajinnou oblastí. Před pochodem, v jeho průběhu i po ukončení pochodu prováděli pracovníci tělovýchovného lékařství OÚNZ Nové Město na Moravě zdravotní průzkum vybraných účastníků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová