O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 275

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

věnuje výchově dětí a mládeže. Mladí tenisté se mohou pochlubit několika úspěchy. Oddíl stále vykazuje nárust členů, kteří by však potřebovali ke svému růstu nutně rozšíření stávajících sportovišť a sociálního zázemí. Oddíl vzpírání se nemůže vzhledem ke stávajícím tréninkovým prostorám věnovat výraznějšímu přílivu svých členů. Oddíl příkladně pečuje o tréninkové prostory a materiálové vybavení. Před dvěma lety nově založený oddíl stolního tenisu vyvíjí zdárně svoji činnost, i když má některé problémy. Ty největší jsou v tom, že vzhledem k velké náročnosti na tréninkové prostory nemůže zvyšovat svoji členskou základnu, zejména z řad mládeže. Oddíl cyklistiky prošel kádrovými změnami vedení a na jeho pravidelnou a kvalitní činnost se stále čeká. Spokojenost v tomto roce není ani s činností fotbalového oddílu. Stávající situace potvrzuje vleklou krizi novoměstské kopané. Radost dělají pouze žákovská družstva, která svojí výkonností patří mezi nejlepší. Nový výbor fotbalového oddílu v čele s jeho předsedou s. Korbářem, který pamatuje lepší fotbalové časy Nového Města si před sebe postavil reálné cíle. Velkým dluhem oddílu byl nedůrazný postoj k řešení dobudování hřiště v Maršovicích. Lyžařský oddíl TJ je každoročně svými výsledky, práci s mládeží a i organizačními schopnostmi hodnocen jako jeden z nejlepších v celé ČSSR. Má velmi dobrou pověst i na mezinárodní úrovni zásluhou kvalitně prováděných mezinárodních závodů FIS – Zlatá lyže ČMV a hlavně pak Světových pohárů v lyžování. Má v našem městě a okolí obrovskou masovou základnu mládeže. Potíže tělovýchovné jednoty byly rovněž v oblasti finanční, neboť v tomto roce byl rozpočet TJ ze strany nadřízených orgánů nižší o 350 tisíc Kč. TJ se snažila pokrýt tato finanční pasiva z vlastních zdrojů. Podstatnou část tvořil provoz turistické chaty v obci Studnice.

49. ročník Zlaté lyže Ve dnech 17. a 18. ledna 1987 se konal v lyžařském areálu ski v Novém Městě na Moravě 49. ročník Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny, jako mezinárodní závod FIS a první nominační závod na mistrovství světa v Oberstdorfu. Na letošním ročníku se zúčastnili závodníci z Bulharska, Jugoslávie, Maďarska, NDR, NSR, Polska, Rakouska, Švýcarska, Švédska. Zástupci dvou severských lyžařských velmocí – Norska a Finska chyběli, neboť měly ve stejném termínu svá národní mistrovství. Na startu se představily i kompletní československé reprezentační týmy mužů a juniorů. Tradičně velmi dobrou úroveň mělo slavnostní zahájení závodů před budovou městského kulturního domu, kterého se zúčastnili zástupci FIS, ústředních, krajských, okresních i místních tělovýchovných, stranických a j. orgánů. Ředitel závodu Z. Gabriel a předseda organizačního výboru MVDr. J. Sedlařík přivítali přítomné a prohlásili 49. ročník Zlaté lyže za zahájený. Druhý den ráno se za ideálního počasí při teplotě -5°C pustili závodníci na dokonale připravených tratích do boje. V běhu na 15 km mužů (volně) zví-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová