O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 274

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vorku. Zde probíhal jeden turnus letní aktivity a další již s pionýrskou činností. Vyvrcholením pionýrské letní činnosti byl putovní tábor na Slovensku s výjezdem do Sovětského svazu. Základnu v Tovarném poskytla družební pionýrská skupina kpt. J. Nálepky. Největším zážitkem pro zúčastněné byla návštěva města Lvov na Ukrajině.

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota v Novém Městě na Moravě měla k 31. 12. 1987 celkem 1.220 členů v dvanácti oddílech a dvou odborech. Tímto počtem je stále druhou nejpočetnější TJ na Žďárském okrese a nejpočetnější složkou NF v našem městě. Činnost TJ je velmi rozsáhlá – od zajišťování masové tělovýchovy, přes sport výkonnostní až po sport vrcholový. Naše TJ se může každý rok pochlubit mnoha dobrými výsledky na všech úsecích své činnosti. Obor turistiky je nejvíce soběstačným článkem TJ. Vlastním přičiněním a aktivitou svých členů ročně získávají pro svoji činnost nemalé finanční prostředky. Ve vedení odboru panovaly velmi dobré vztahy vytvářející příznivou pracovní atmosféru. Velmi dobrých výsledků dosáhl i odbor rytmické gymnastiky. Škoda jen, že ne všechny zájemkyně o tato cvičení mohou být uspokojeny – není dostatek cvičebních prostor. Odbor uspořádal v sále MKD za velkého zájmu obyvatel Country-bál. Cvičitelé ZRTV a jógy měly v tomto roce potíže se získáváním nových členů z řad dospělých i mládeže. Oddíl atletiky, přestože má malý trenérský a funkcionářský kádr, dokázal za 2 roky své činnosti uspořádat několik náborových i sportovních akcí. Oddíl se v tomto roce zapojil do krajských soutěží žactva. Celkové 6. místo a 6 stříbrných medailí z přeboru kraje v konkurenci mnoha silných oddílů tento úspěch zvýrazňuje. V rámci atletického oddílu pracují 2 kroužky na obou základních školách. Volejbalový oddíl měl v roce 1987 v soutěžích 10 kolektivů, převážně mládeže. Oddíl uspořádal několik turnajů a velice dobře se zhostil organizace Poháru krajských družstvech starších dorostenek, kterého se zúčastnila družstva z celé ČSR. Kuželkářský oddíl je aktivní při pořádání odborářských turnajů a dalších akcí pro veřejnost. Oddíl se potýkal s problémem ustavení mládežnického družstva, i když se v této oblasti situace jevila před dvěma lety nadějněji. Intenzivně se rozvíjela činnost oddílu orientačního běhu, který pro svůj zajímavý sport získal zájemce z řad dětí a mládeže. Z členů tohoto oddílu je třeba vyzdvihnout čin J. Hájka, kterému byla za nezištnou pomoc zraněnému soupeři v průběhu závodu, byť za cenu ztráty vlastních ambicí na dobrý výsledek, uděleno členství v Klubu Fair Play. Družstvo mužů oddílu basketbalu hraje krajský přebor a dobře reprezentuje naši TJ. Pečuje o žactvo i dorost. Oddíl tenisu se v naprosté většině

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová