O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 273

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se řadí na přední místa v okrese v získávání žáků do vojenských škol. Při všech základních školách i při ZUŠ pracovaly SRPŠ. Výbory měly celkem 63 členů. Při I. a II. ZŠ pracují navíc komise: výchovná, pro zájmovou činnost a PO SSM, stravovací, revizní. Na I. ZŠ probíhá stále rekonstrukce elektroinstalace v celé budově školy v souvislosti s vybavením školy didaktickou technikou a práce s touto rekonstrukcí spojené – zednické práce, malování a j. Práce by měly být ukončeny v průběhu roku 1989. Ve II. ZŠ probíhá oprava podlah v kuchyni, které byly dlouhou dobu v havarijním stavu a s opravou spojené práce na rozvodu vody a elektřiny. Adaptační práce na budově ZUŠ Na Výhledech budou dokončeny k 1. 1. 1989. K závažnějším kádrovým změnám bude docházet na I. ZŠ v Novém Městě na Moravě, kde bude odcházet dlouholetá ředitelka D. Palečková do výslužby a na její místo byl jmenován J. Ondráček.

LŠU V Lidové škole umění v Novém Městě na Moravě bylo v tomto roce vyučováno v 11 třídách celkem 368 žáků. Z toho 163 v hudebních oborech, 97 v tanečním oboru, 10 v literárně dramatickém oboru a 98 ve výtvarném oboru. LŠU měla 11 pedagogických pracovníků, 1 provozního pracovníka. Ve škole stále chybí učebny, dosavadní třídy nedostačují pro stálý velký zájem o absolvování této školy.

Pěvecký sbor „Zvoneček“ V tomto roce byla nadřízenými orgány oceněna práce a činnost pěveckého sboru „Zvoneček“. Dětský pěvecký sbor tohoto názvu byl založen v roce 1978 s. Slámovu a s. Šedou a sdružoval děti dvou mateřských škol. O čtyři roky později došlo ke sloučení se sborem „Kuřátka“, který pracoval na mateřské škole ul. Drobného již od r. 1972 pod vedením s. Votavové a Stemberkové. V nynější podobě pracuje „Zvoneček“ od září 1982 pod vedením s. Votavové, Stemberkové a Šedé a navštěvují ho děti vybrané ze všech novoměstských mateřských škol. Svůj název podle aplikace zvonečku na jednotném oblečení. Mimo vystupování na různých kulturních a politických akcích se sbor zúčastnil tří okresních a jedné krajské přehlídky dětských pěveckých sborů. Dětem se práce ve sboru líbí a sami rodiče mají o ni zájem.

Pionýrský tábor I. ZŠ Stejně jako v minulých letech, také v letošních prázdninách pořádala pionýrská skupina Kp.t. Eduarda Sošky I. ZŠ dva turnusy letního pionýrského tábora na táborové základně v Podolí u Bobrové. Na LPT se vystřídalo v průběhu prázdnin celkem 231 pionýrů a jisker. Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se tábora zúčastnili, ale také patronátním podnikům, které se podílely na zajištění a přípravě tábora v Podolí. Bylo poděkováno zejména předsednictvu JZD ČSLA Vzlet v Novém Městě na Moravě, dále ředitelství GPUP Nové Město a předsednictvu sloučeného JZD Bobrová – Dlouhé.

Pionýrský tábor II. ZŠ Pro jiskry a pionýry II ZŠ v Novém Městě na Moravě zabezpečila Pionýrská skupina arm. gen. L. Svobody celkem 6 turnusů, ve kterých se vystřídalo 250 jisker a pionýrů. Jiskry se rekreovaly v pionýrském táboře v základní škole ve Svratce. Pro starší pionýry byl již tradičně zajištěn PT ve stanové základně PS na Ja-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová