O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 272

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

roku pořádaly všechny mateřské školy akce pro rodiče - z akcí pro děti to byly zájezdy, výlety, divadelní představení koncerty, besídky, karnevaly, MDD, párkové závody, lyžařský výcvik a. j., z akcí pro rodiče se uskutečnily besedy, přednášky, besídky kMDŽ, Dny otevřených dveří s ukázkami přímé výchovné práce /v MŠ Monseova/, vystoupení dětí pro důchodce. Velmi dobře bylo hodnoceno veřejností vystoupení zájmových /pěveckých, recitačních, tanečních/ kroužků mateřských škol. Na závěr školního roku uspořádal pro děti SPOZ ve spolupráci se SRPŠ akci Rozloučení dětí s mateřskou školou - stužkování.

 

Základní školy Základní školy v působnosti Měst NV v Novém Městě na Moravě: 1. ZŠ Nové Město na Mor., 2. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Křídla, ZŠ Nová Ves, ZŠ Pohledec, ZŠ Radňovice, ZŠ Slavkovice, ZŠ Zubří, Zvl. škola Nové Město na Moravě. Dále pak škola při nemocnici (má tři třídy zákl. školy, jednu třídu MŠ a je zde zajišťována výuka dětí v době jejich hospitalizace. Celkový počet žáků základních škol byl ve šk. roce 1987-1988 celkem 1858 včetně žáků zvláštní školy. Ve srovnání s předchozím školním rokem je to o 76 žáků méně. Nejvyšší úbytek žáků vykazovala 2. ZŠ Nové Město na Moravě – 65 dětí. Dále ubývá dětí v ZŠ Zubří a v ZŠ Křídla. Výbor ZO KSČ, OV i výbor SRPŠ nesouhlasil se zrušením základní školy ve Slavkovicích a s převedením dětí do ZŠ v Novém Městě na Moravě. Hlavním argumentem je zde obava z poklesu občanské aktivity, z dopravních problémů, přistupuje zde i nedostatečná prostorová i materiální zabezpečenost v 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Na ZŠ v Zubří není ani v dalších letech zajištěn nárust dětí, který by umožnil ponechat školu v Zubří v provozu. V případě ukončení provozu budou žáci převedeni na 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě. V tomto školním roce směnovaly čtyři třídy žáků druhých a třetích tříd v 1. základní škole. Obě základní školy v Novém Městě na Moravě poukazují na nedostatek prostor pro školní družiny, pracovny výpočetní techniky, sklady, místnosti pro PO SSM. K 30. 6. 1988 ukončilo povinnou školní docházku na 1. ZŠ ve městě celkem 127 žáků, z toho 120 žáků z 8. tříd, z nižších tříd 7 žáků. Ke studiu na střední školy se přihlásilo 54 žáků, nichž bylo přijato 50 a do učebních poměrů se přihlásilo 66 žáků. Na 2. ZŠ města ukončilo povinnou školní docházku celkem 131 žáků, z toho 126 z 8. tříd, z nižších tříd 5 žáků. Ke studiu na střední školy se přihlásilo 64 žáků, z nichž všichni byli přijati, a do učebních poměrů se přihlásilo 67 žáků. Ke studiu na vojenských školách byli přijati 3 žáci z 2. ZŠ a jeden žák z 1. ZŠ. Pro studium na VSOŠ v příštím roce podali přihlášku 3 žáci ze 7. tříd 1. ZŠ a 3 žáci 7. tříd 2. ZŠ na gymnasium v Moravské Třebové. Obě školy

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ 2011/2012